Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena
Nazwisko: Gontar
Nazwisko rodowe: Bogusz
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 07-05-1953
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Wiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]. Sprawę założono w wyniku przeszukania dokonanego w dniu 12.02.1983 w dwóch barakowozach należących do Białostockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Przemysłu Lekkiego w Białymstoku, a znajdujących się na terenie Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Fasty” w Białymstoku. W trakcie kontroli jednego z barakowozów ujawniono szarą kopertę z napisem Bogusz Irena. W kopercie znajdowały się odręczne zapiski i inne materiały dotyczące „Solidarności”. Ponadto w barakowozie znajdowały się „Biuletyny Informacyjne” Nr 49 – szt. 4 i Nr 46 – szt. 1 oraz biuletyn „Nasz Samorząd” Nr 6 – szt. 1. IPN Bi 012/467 (2763/II).
Akta prokuratorskie Akta nadzoru w sprawie przeciwko min. Irenie Bogusz prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Białymstoku w trybie doraźnym. W/w oskarżona była o to że, w okresie od 13.12.1981 do chwili zatrzymania w Białymstoku, będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona nie odstąpiła od jej kontynuowania, a także brała udział w rozpowszechnianiu "nielegalnych" wydawnictw. Wobec I. Bogusz zastosowano areszt tymczasowy od dnia 17.09.1982, który został uchylony w dniu 23.02.1983. IPN Bi 173/207- 208 (Pg.Śl.II-150/82).
Akta kontrolne śledztwa Podejrzana o kontynuowanie działalności w zawieszonym NSZZ "Solidarność" - udział w zebraniach związku, wydawanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez "Solidarność" zawierających "fałszywe informacje na temat sytuacji politycznej mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Śledztwo zakończono 10.11.1982 sporządzeniem aktu oskarżenia. W dniu 04.08.1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii umorzył postępowanie karne wobec I. Bogusz. IPN Bi 07/111 (352/III).
Akta sądowe Oskarżona była o to że, w okresie od 13.12.1981 do chwili zatrzymania w Białymstoku, będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona nie odstąpiła od jej kontynuowania, a także brała udział w rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw. Wobec I. Bogusz zastosowano areszt tymczasowy od dnia 17.09.1982 który został uchylony w dniu 23.02.1983. Dnia 04.08.1983 sąd umorzył postępowanie karne wobec ww. na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983. IPN BU 1378/19-24 (Sow 741/82)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Inwigilowana w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80" jako delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok w czerwcu 1981. IPN Bi 011/66 (351/IV).
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W dniu 12.09.1983 rejestrowana przez Wydz. V WUSW Białystok do nr Bk 30467 w charakterze kandydata na tajnego współpracownika. W dniu 13.11.1984 zdjęto z ewidencji z powodu nieprzydatności. Materiały o sygn. 5821/Ik zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.