Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Henryk Jan
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Waliszew
Data urodzenia: 27-12-1909
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1948 r., przedtem od 1931 r. w PPS, historyk, ukończył Uniwersytet Warszawski (1931 r.), profesor od 1950 r., gen. bryg. w st. spoczynku (10.1988). W 1939 r. uczestnik kampanii wrześniowej, następnie przebywał we Francji, tamże w Wojsku Polskim i ruchu oporu. W 1945 r. powrócił do Polski.
Członek Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej (RN PPS) od 4.11.1945 r., członek Centralego Komitetu Wykonawczego (CKW) PPS od 1.04.1946 r., III sekretarz od 10.04.46 r. Przewodniczący Stołecznego Komitetu w okresie od 28.08.1946 do 19.05.1948 r. i Wojewódzkiego Komitetu PPS w Warszawie od 4.03.1946 do 30.07.1946 r.
Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (OK FJN), w okresie 23.02.1976 do 20.07.1983 r.
Prezes Rady Naczelnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (RN ZBOWiD), od 30.08.1983 r. do 1.04.1990 r.
Poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm PRL od grudnia 1945 r. do czerwca 1989 r. ( kadencja I-IX).
Źródła: AAN, Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego, t. os. Henryka Jabłońskiego, sygn. 6954; PPR-PPS zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, Warszawa 1985, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 95, 101; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983.; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 309, 325, 362.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 20-07-1981 AAN, t. os., sygn. 6954; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 61.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 17-03-1954 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 75.
Minister Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Warszawa Brak danych 14-12-1965 11-11-1966 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 210.
Minister Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyzszego Warszawa Brak danych 11-11-1966 28-03-1972 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 197.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-12-1970 11-12-1971 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 139.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 16-07-1981 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 159.
Przewodniczący Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak danych 28-03-1972 6-11-1985 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 170.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 29-01-1990 PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, władze naczelne, I sekretarze KW PZPR 1981-1986, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1986, s. 64.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW Karta E-14/1: data zapisu - 23 IV 76, treść i nr sprawy, nazwa jednostki: Stempel o treści:"Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr - "250/X/136 str. 38; "Współpracował z Mazurkiewiczem - po wyzwoleniu." IPN BU 0298/250 (MSW 250/X/136).
.