Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Anna Stefania
Nazwisko: Dumas
Nazwisko rodowe: Iwańska
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 13-04-1968
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Wanda


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 02-08-2011
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny Kraków 10-04-2020
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Kraków; akta o sygn. IPN Kr 37/489736 (EAKR 489736) oraz IPN Kr 50/489736 (EAKR 489736).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Kr 493/11 zarządzenie z dnia 15.12.2011 r. dotyczące Anny Dumas – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.