Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Józef
Nazwisko: Ungier
Miejsce urodzenia: Skarżysko Kamienna
Data urodzenia: 02-11-1941
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Grzegorz Ungier, aktywny uczestnik strajków sierpniowych, wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, internowany decyzją nr 135/81 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Internowanie uchylono 14.07.1982 decyzją nr 259/82. Część materiałów sprawy "Gotowość" dot. ww. nr archiw. 911/19 tom 9 zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 4/89 24.09.1989. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 3 (911/2), IPN Gd 340/2 t.1 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ww. pełniący funkcję wiceprzewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, figuruje na wykazie osób przewidzianych do internowania. IPN GD 003/166 t. 8 (IV-185)
Akta internowanego Grzegorz Ungier internowany w okresie 13.12.1981-14.07.1982 na mocy decyzji nr 135 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczne woj. gdańskiego". Decyzją nr 259 z 14.07.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku uchylono internowanie. W okresie 10-17.02.1982 ww. prowadził protest głodowy. IPN GD 159/283
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany jako główny figurant SOR krypt. "Redaktor" dot. nielegalnej komisji NSZZ "Solidarność" w Rafinerii. W latach 1982-1985 był aktywistą NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Materiały złożone do archiwum pod sygn. II-19599 zniszczono protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. II-19599 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.