Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jerzy
Nazwisko: Poczachowski
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 28-01-1958
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej osób skupionych wokół Duszpasterstwa Harcerskiego w Katowicach oraz inicjatywy reaktywowania ruchu moralnej odnowy ZHP pod nazwą Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Dnia 20.11.1983 w Miejskim Ośrodku Harcerskim w Katowicach-Giszowcu zwołano zebranie KIHAM, które zostało rozwiązane przez przedstawiciela Wydz. Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miasta Katowice. Uczestników spotkania wylegitymowano, zatrzymano egzemplarze wydawnictw bezdebitowych. Podharcmistrz Wojciech Poczachowski występuje w materiałach jako członek KIHAM i uczestnik spotkania z dn. 20.11.1983. IPN Ka 048/369 (42208/II)
Zainteresowanie Operacyjne /Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w celu rozpoznania działalności studenta Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – aktywnego uczestnika i działacza Duszpasterstwa Harcerskiego w Katowicach. Wojciech Poczachowski figuruje w aktach jako uczestnik spotkań DH. IPN Ka 048/780 (43936/II) t. 1-2
.