Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Mieczysław Zygmunt
Nazwisko: Jagielski
Miejsce urodzenia: Kołomyja
Data urodzenia: 12-01-1924
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Od 1946 r. w PPR, od 1948 r. w PZPR. Mgr nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS), następnie dr nauk ekonom. rolniczych (1962 r.) w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR.
W latach 1946-49 w Zarządzie Głównym Związku Samopomoc Chłopska, następnie Centralny Zarząd PGR, od 1949 do 1950 r. Od 1971 roku stały przedstawiciel PRL przy Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) w Moskwie.
Od 20.01.1957 r. do 31.08.1985 r. poseł na Sejm PRL II-VIII kadencji.
Źródła: Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3114/156, s. 1, 2, dalej: ARM 3114/156, s...; T. Mołdawa, Ludzie władzy. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 362; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s..,.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Kierownika Wydział Rolny Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-12-1952 12-1953 AAN sygn. X 1338; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 362.
Kierownik Wydział Rolny Komitet Centralny Warszawa PZPR 07-12-1953 27-12-1956 Informator o strukturze i obsadzie personalnej, red. K. Persak, s.136.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-03-1954 03-1959 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 83.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 01-1957 10-1959 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 205, 362.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-03-1959 07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 94.
Minister Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 25-11-1959 30-06-1970 ARM 3114/156, s. 22, 42; T. Mołdawa,Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 205.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 10-12-1971 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 119, 159; T. Mołdawa,Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 262.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 30-06-1970 31-07-1981 ARM 3114/156, s.21; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 175.
Przewodniczący Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa 26-10-1971 23-10-1975 ARM 3114/156, s. 14, 20; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 176.
Członek Biuro Poltyczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 16-07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 159, 257;T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 261.
Przewodniczący Komitet Gospodarczy Rady Ministrów Warszawa 02-1981 07-1981 T. Mołdawa,Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 362.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w zasobie IPN.