Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew Ryszard
Nazwisko: Woźniak
Miejsce urodzenia: Trzebinia
Data urodzenia: 18-11-1958
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Alicja
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Katowice 01-09-2001
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1988 r. upoważniony przez Wydział „C” WUSW w Katowicach do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową. Karta Mkr-2 z kartoteki MOB WUSW Katowice; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; akta MOB o sygn. IPN Ka 045/373.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 46/2404 (EACW 002404).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 119/08 zarządzenie z dnia 12.12.2008 r. dotyczące Zbigniewa Ryszarda Woźniaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.