Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Katarzyna
Nazwisko: Rehorowska
Nazwisko rodowe: Półchłopek
Miejsce urodzenia: Czarnorzeki
Data urodzenia: 29-05-1934
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanej Internowana w Areszcie Śledczym w Nisku, z dniem 13.01.1982 przewieziona do OO dla kobiet w Gołdapi. IPN-Rz-85/13, IPN-Bi-50/40.
Sprawa Obiektowa [SO] Objęta "ochroną operacyjną" (od 05.05.1982) w ramach SO krypt. "Związkowiec", z powodu wykorzystywania "NSZZ >Solidarność< do prowadzenia negatywnej działalności politycznej". Materiały dotyczyły "regionalnego Międzyzakł.[adowego] Kom.[itetu] NSZZ w Stalowej Woli". Materiałów o sygn. 430/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie w ramach KE krypt. "Działaczka" za "propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną p-ko linii politycznej partii". Kontroli zaniechano po zakończeniu prowadzenia przez w/w "wrogiej" działalności. Materiałów o sygn. 544/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.