Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Galicki
Miejsce urodzenia: Naszkuncy
Data urodzenia: 27-07-1925
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały repatriacyjne W 1945 skazany w ZSRR na 10 lat obozu pracy za "wrogą działalność przeciw władzy radzieckiej". Powrócił do Polski jako repatriant 31.01.1956. IPN BU 401/25/210 (materiały przekazane do Archiwum Akt Nowych).
Materiały administracyjne Materiały administracyjne dotyczące działalności NSZZ "Solidarność" w PKS w Zielonej Górze oraz oddziałach terenowych. Aleksander Galicki, pracownik Oddziału V PKS w Żarach, figuruje w deklaracji przystąpienia do NSZZ z 11.10.1980 oraz protokole z walnego zebrania wyborczego NSZZ "Solidarność" z 04.01.1981 jako osoba, która weszła w skład Komisji Rewizyjnej, a następnie została wybrana przewodniczącym KR. IPN Po 060/223/25 (52/IV/S/56).
.