Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Wierzbicki
Miejsce urodzenia: Postawy
Data urodzenia: 13-11-1923
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Paulina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierające charakterystyki kontrwywiadowcze z terenu Komendy Powiatowej MO w Wąbrzeźnie. Ww. figuruje w „Kontrwywiadowczej charakterystyce terenu powiatu wąbrzeskiego po pionie Wydz. III-ego” z 26.06.1959 w rozdziale dot. „rozmieszczenia kleru świeckiego, zakonnego oraz działaczy katolickich” jako wikary parafii w Wąbrzeźnie, który „do chwili obecnej nie budził większych zastrzeżeń”. Ww., „1 z 9 najbardziej aktywnych i wrogo działających księży na terenie powiatu wąbrzeskiego”, figuruje w „Uzupełnieniu kontrwywiadowczym charakterystyki po zagadnieniach Wydz. III-ego za rok 1960” z 10.02.1961 jako „administrator parafii Orzechowo liczącej 990 parafian”, którego w związku „z wrogim oddziaływaniem na młodzież” podczas prowadzenia lekcji religii w szkole, całkowicie pozbawiono prawa nauczania w 1960”. Ww., „zachowujący szczególnie wrogą postawę” wraz z 3 innymi księżmi pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu SB. Prowadzoną wobec nich pracą operacyjną zajmowało się 7 TW i 2 KO. IPN By 077/1046 (54/5)
Akta administracyjne Materiały zawierające oceny pracy operacyjnej i wyniki KPMO ds. SB w Wąbrzeźnie. Cz. Wierzbicki i 2 innych księży kategorycznie odmówiło złożenia sprawozdania dot. prowadzenia punktów katechetycznych w związku z zarządzeniem Ministra Oświaty z 19.08.1961 dot. wyprowadzenia ze szkół lekcji religii. Ww., administrator parafii Orzechowo ukarany przez Wydz. Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wąbrzeźnie grzywną za „prowadzenie i nie zarejestrowanie punktu katechetycznego”. Ww. kary nie zapłacił, dlatego „dokonano zajęcia stołu i tapczanu na poczet grzywny”. Ww., „wrogo ustosunkowany do obozu socjalistycznego, nie podporządkowuje się zarządzeniom władz świeckich i do tego inspiruje innych księży, karany administracyjnie”. Z ww. „bez skutku” przeprowadzano rozmowy profilaktyczne. IPN By 077/1048 (54/7)
Akta administracyjne Materiały zawierające sprawozdania kwartalne i plany pracy KPMO ds. SB w Wąbrzeźnie. Ww. figuruje w „Sprawozdaniu z pracy Referatu SB KPMO w Wąbrzeźnie za II-i kwartał 1961 z 29.06.1961, jako administrator parafii Orzechowo, który 12.05.1961 „bez zezwolenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zajął mieszkanie dwupokojowe w domu stanowiącym własność skarbu państwa, w którym urządził punkt katechetyczny, gdzie prowadził lekcje religii”. Akt oskarżenia w związku z powyższym przesłano do Prokuratury Rejonowej w Toruniu, która „umorzyła sprawę z powodu braku cech przestępstwa”. Ww., kategorycznie odmówił podporządkowaniu się zarządzeniu Ministra Oświaty odnośnie prowadzenia punktów katechetycznych, za co został ukarany karą grzywny. W związku z powyższym, że „ww. od dłuższego czasu występuje wrogo przeciwko PRL i nie podporządkowuje się żadnym zarządzeniom państwowym” na ww. założono Sprawę Operacyjnej Obserwacji (nr rej. 483/62). IPN By 062 t. 15, 92, 93, 94 (15/S, 95/S, 97/S, 96/S)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnej Obserwacji [SOO]/ Teczka Kontrolna [TK] C. Wierzbicki 27.12.1962 rejestrowany pod nr 2094 przez Wydz. III KWMO w Bydgoszczy do SOS krypt. „Grupa” nr rej. 483. Ww. kontrolowany w ramach Teczki kontrolnej złożonej do archiwum 24.03.1964. SOS 07.11.1962 przekształcono na Sprawę Operacyjnej Obserwacji, a materiały dot. ww. wyłączono ze sprawy. Ww. kontrolowany w ramach Teczki kontrolnej złożonej do archiwum 24.03.1964. Materiały złożono do archiwum 26.03.1965 pod sygn. 2863/NR. Materiałów o sygn. 2863/NR brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierające wykazy osób duchownych kościoła rzymsko-katolickiego. Czesław Wierzbicki figuruje w „wykazie duchownych zamieszkujących na terenie gminy Cekcyn” Naczelnika Gminy Cekcyn z 20.01.1982, 10.01.1984, 13 i 16.01.1985 kierowanego do Wydział ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. IPN By 144 t. 25, 32, 36, 40 (805/8, 805/22, 805/29, 805/34)
.