Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Roman
Nazwisko: Iwański
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-05-1936
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 4.02.1981 Andrzej Iwański (wówczas sanitariusz w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie) został zarejestrowany przez Wydz. III-1 KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Rak” i nr rejestr. 30673, założonej 27.11.1980. Powód rejestracji: „był autorem tekstu pt. >O przyczynach choroby nowotworowej w Polsce<, który zawierał elementy antysocjalistyczne i antyradzieckie”. W dniu 29.03.1982 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Dnia 5.05.1982 sprawę zakończono i zdjęto z ewidencji, materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygnaturą 7234/II, a następnie sfilmowano (sygn. 7232/2). IPN BU 0247/820 (II-7234), IPN BU 01322/1977 (7234/2) mikrofilm.
W dniu 12.05.1982 Andrzej Iwański został zarejestrowany pod nr 33652 przez Wydz. III-1 KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Pomnik” (nr rejestr. 31795), założonej w dniu 3.08.1981. Powód rejestracji: „wchodził w skład tzw. Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dnia 14.01.1983 materiały przesłano do Wydz. III-2 KS MO, od 18.02.1983 sprawę tę zarejestrował i prowadził ten Wydział. W dniu 17.12.1983 SOS krypt. „Pomnik” zdjęto z ewidencji, materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygnaturą 7954/II, a następnie komisyjnie zniszczono zgodnie z protokołem brakowania akt nr EO-084/89 z dnia 28.12.1989. Materiały o sygn. 7954/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych DUSW Warszawa-Ochota z roku 1986. W dniu 1.05.1986 Andrzej Iwański został zatrzymany przez funkcjonariuszy milicji na Placu Komuny Paryskiej w Warszawie za „wznoszenie wrogich okrzyków”, za co następnie został skazany na "30 tys. zł grzywny z zamianą na 60 dni aresztu". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.