Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Maria
Nazwisko: Jacobson
Nazwisko rodowe: Horwath
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 08-02-1930
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa Wydz. Śledczego WUBP we Wrocławiu z marca i kwietnia roku 1950, prowadzonego przeciwko konspiracyjnej grupie osób, zawierają m.in. akta i zapisy dotyczące Danuty Horwath. Są one zatytułowane: Akta śledcze w sprawie o nielegalne przechowywanie broni, udział w organizacji bandyckiej i w napadach rabunkowych. Są to akta sprawy prowadzonej pierwotnie przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu - a dnia 2.03.1950 przekazanej do Wydz. Śledczego WUBP i dotyczącej grupy osób podejrzanych o "nielegalne posiadanie broni". W t. 2 tych akt znajduje się m.in. wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 30.01.1951 (Sr. 841/50) uniewinniający Danutę Horwath od zarzutu, "że w październiku 1949 przez okres kilku dni przechowywała bez prawnego zezwolenia władz pistolet nieustalonej marki i numeru". W uzasadnieniu wyroku ww. sąd powołał się na opinię biegłego rusznikarza, który stwierdził, iż był to pistolet-straszak. IPN Wr 039/4080 (14550/III) t. 1-2.
W dniu 20.02.1950 Danuta Horwath została "tymczasowo" aresztowana na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. W dniu 21.06.1950 sporządzono akt oskarżenia, w którym zarzucono jej, iż: "w czerwcu 1948 weszła w porozumienie z osobą, która przedstawiła się jako zastępca szefa wywiadu angielskiego na okręg wrocławski, po czym zgodziła się na współpracę z wywiadem brytyjskim w zakresie zbierania i przekazywania mu wiadomości stanowiących tajemnicę państwową oraz w październiku 1949 przez okres kilku dni przechowywała bez prawnego zezwolenia władz pistolet". W aktach Wojskowej Prokuratury znajduje się m.in. wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 21.07.1950 (Sr 489/50) skazujący D. Horwath za przechowywanie broni bez zezwolenia "na zasadzie art. 4 § 2 Dekr. z dn. 13.06.1946 na karę więzienia przez 2 (dwa) lata z zawieszeniem na podstawie art. 57 KKWP wykonania kary na przeciąg 3 (trzech) lat". IPN Wr 155/734 (Pr II 86/50).
Danuta Horwath figuruje w opracowaniu SB z Wydziału "C" KW MO we Wrocławiu z lipca roku 1975 - zatytułowanym "Charakterystyka Nr 134", "Faktologia: banda terrorystyczno-rabunkowa działająca na terenie Wrocławia w okresie od styczeń 1948 do luty 1950". Była to charakterystyka (bez nazwy) działającej na terenie Wrocławia od stycznia 1948 do lutego 1950. W tej charakterystyce znajduje się m.in. zapis, iż w czerwcu 1949 r. grupę tę zasilił b. członek AK, od roku 1945 członek NSZ, który dnia 7.04.1947 ujawnił się przed WUBP we Wrocławiu. "Nawiązał on kontakt z D. Horwath, a wiedząc, że jest córką v-ce prezydenta m. Wrocławia, nakłonił ją do zbierania i przekazywania wiadomości dotyczących spraw wojska i organów bezpieczeństwa PRL". Charakterystyka ww. konspiracyjnej grupy została opracowana na podstawie materiałów archiwalnych nr III-14550, III-8862, II-20600, Sr-841/50, Sr-112/57, Sr-34/51. IPN Wr 049/133 (F-134), IPN BU 0179/135 (Charakterystyka Nr 134, p.125).
Występuje w aktach paszportowych Biura Paszportów MSW z lat 1959-1971. W roku 1968 Danuta Horwath otrzymała "zastrzeżenie" wyjazdów za granicę (nr Z-IV-54/68) od dnia 21.02.1968. Według jednego z zapisów: w roku 1959 wyjechała służbowo do Szwajcarii, "skąd odmówiła powrotu do kraju" (wówczas była zatrudniona jako sekretarz techniczny w Polskim Komitecie Współpracy z FAO). IPN BU 1546/567 (U/567).
Danuta Horwath figuruje w repertorium Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu za rok 1950 pod poz. 841 (w uwagach wpisano Sr 489/50) oraz w Księdze Inwentaryzacyjnej Składnicy Akt Centralnego Więzienia nr 1 we Wrocławiu. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
.