Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Feliks
Nazwisko: Jakubowski
Miejsce urodzenia: Zatory
Data urodzenia: 01-07-1947
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 19.04.1989 Feliks Jakubowski (ówczesny właściciel gospodarstwa rolnego) został zarejestrowany pod nr 7287 przez SB z grupy VI RUSW w Wyszkowie jako figurant do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Aktywiści” (nr rejestr. 7264). SOR krypt. "Aktywiści" została zarejestrowana 28.03.1989 przez pion VI RUSW w Wyszkowie. Powód rejestracji: „sprawa założona na nielegalną działalność związkową na wsi” - chodziło o utworzenie przez grupę rolników "nielegalnej" Gminnej Rady Rolników "Solidarność" w Obrytem. W dniu 27.12.1989 Sprawę tę zakończono, a jej akta złożono w archiwum Sekcji „C” KW MO w Ostrołęce pod sygnaturą 825/II. Następnie wykonano mikrofilm oznaczony sygn. 825/2. IPN BU 0983/160 (825/II), IPN BU 01356/477 (825/2) mikrofilm.
.