Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Janicki
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 13-03-1951
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 23.01.1979 Marek Janicki (wówczas zatrudniony jako handlowiec w Biurze Handlu Zagranicznego „Poltel”) został zarejestrowany pod nr 25166 przez Wydz. III-2 KS MO w Warszawie w kategorii „zabezpieczenie osoby”. Brak zapisów i informacji o powodzie tej rejestracji. Dnia 3.12.1982 sprawę tę zakończono i zdjęto z ewidencji, a jej materiały zniszczono ze względu na "brak wartości operacyjnej". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura "B" MSW z lat 1980-1985. Został kilkakrotnie odnotowany w kartotece Biura „B” MSW w zapisach z dn. 7.10.1980, 20.04.1983 i 24.07.1985. Te zapisy informują m.in. o kontaktowaniu się Marka Janickiego z obcokrajowcami na terenie hotelu "Forum" w Warszawie. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.