Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Janicki
Miejsce urodzenia: Józefin
Data urodzenia: 28-06-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 17.04.1984 Piotr Janicki (mikrobiolog, konsultant naukowy w Biurze Informacji Technicznej „Beckman”) został zarejestrowany pod nr 40327 przez Wydz. II SUSW jako figurant Sprawy Obiektowej o kryptonimie „Ren” (zarejestrowana w dniu 28.07.1976 pod nr 15710). Powód tej rejestracji to tzw. oficjalne zgłoszenie z instytucji - był „kontrolowany z uwagi na zatrudnienie w przedstawicielstwie [zachodniej] firmy”. Podejrzewano, że „z tytułu miejsca i charakteru pracy istnieje możliwość wejścia w zainteresowanie zachodnich służb specjalnych”. W dniu 23 maja 1990 prowadzenie sprawy ww. figuranta zakończono i wyrejestrowano wobec "niestwierdzenia wrogiej działalności". Materiałów brak. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura "B" MSW z roku 1983. Odnotowany w kartotece Biura „B” MSW dnia 15.09.1983, ponieważ „był abonentem telefonu, którego nr wraz z prośbą o kontakt pozostawiono w recepcji hotelu >Forum< dla obywatela Szwecji”. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.