Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Kacprzak
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 09-09-1949
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 15.03.1984 Kazimierz Kacprzak (wówczas tokarz w Zakładach Mechanicznych im. Nowotki w Siedlcach) został zarejestrowany przez Wydz. V WUSW w Siedlcach pod nr 7122 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania nr 6835 o kryptonimie „Rocznica” - założonej dnia 2.09.1983. Rejestracji dokonano ze względu „na fakt udziału w nielegalnym zgromadzeniu w dn. 31.08.1983 w Siedlcach. W dn. 18.11.1985 zakończono sprawę przeprowadzeniem rozmów ostrzegawczych z uczestnikami zgromadzenia”. Dnia 30.11.1985 sprawę zdjęto z ewidencji, akta złożono pod sygnaturą 860/II w Sekcji „C” WUSW w Siedlcach. Materiałów o sygn. 860/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 28.01.1988 Kazimierz Kacprzak został zarejestrowany przez Wydz. II WUSW w Siedlcach pod nr 8907 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Fonia” nr rejestr. 8395 - założonej 26.11.1986. Na podstawie zachowanych akt nie można określić powodów tej rejestracji. Dnia 9.07.1988 materiały tej sprawy przekazano do Wydz. III WUSW w Siedlcach. SOR „Fonia” zakończono 2.01.1990 "zaprzestaniem dalszego rozpracowania", jej materiały ww. jednostka SB zniszczyła "we własnym zakresie", ponieważ "nie przedstawiały wartości operacyjnej”. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.