Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Marek
Nazwisko: Jedliński
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 23-03-1948
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 31.07.1971 Krzysztof Jedliński - lekarz psychiatra - został zarejestrowany pod numerem 31216 przez Wydział II Departamentu IV MSW jako figurant do Sprawy Obiektowej krypt. „Kajot”. Dnia 23.02.1981 zmieniono kategorię zainteresowania (i operacyjnej kontroli) na Zabezpieczenie Operacyjne - w związku z wytypowaniem ww. jako kandydata na tajnego współpracownika. Powód: „Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W przeszłości aktywnie działał w strukturach klubowych. Był między innymi Kierownikiem Sekcji Kultury KiK, następnie pisał artykuły dla miesięcznika >Więź<”. Jednak "dnia 24.01.1985 r. zrezygnowano z pozyskania" K. Jedlińskiego „z braku możliwości”. Te materiały Dep. IV MSW zostały następnie złożone i sfilmowane w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod sygnaturą 18465/I-k, zniszczono je w styczniu 1990 "ze względu na brak wartości operacyjnej". Materiały sygn. 18465/I-k zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW z lat 1975-1978 zawierają m.in. zapisy, iż w dniu 24.06.1975 Krzysztof Jedliński otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych" o numerze Z-I-658/77/BP "do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej (KK-KDL)". To "zastrzeżenie wyjazdów" (odmowa wydania paszportu) zostało anulowane 10.05.1978. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.