Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Kaczmarz
Miejsce urodzenia: Augustów
Data urodzenia: 20-12-1948
Imię ojca: Michał
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 1.04.1980 Jan Kaczmarz (wówczas st. insp. w Biurze Handlu Centralnego Zarządu Ogrodnictwa) został zarejestrowany przez SB z Wydz. II KS MO w Warszawie pod nr 27469 w kategorii „kand.[ydat na TW]". Został wytypowany do współpracy z uwagi na miejsce pracy i związane z tym zagraniczne wyjazdy. Jako przyczyny, dla których pozyskanie ww. nie doszło do skutku, podano: „Po powrocie z praktyk zamierzał podjąć pracę w jednej z central handlu zagranicznego, jednakże jego starania nie przyniosły pomyślnego rezultatu. Obecnie pracuje we własnym gospodarstwie ogrodniczym. Wobec braku jakichkolwiek możliwości operacyjnych zrezygnowano z podtrzymywania dialogu z w/wymienionym i odstąpiono od pozyskania”. Dnia 17.11.1982 został zdjęty z ewidencji z powodu "braku możliwości operacyjnych". Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygn. 15344/I-k, a następnie je sfilmowano pod sygn. 15344/1. IPN BU 00275/1433 (15344/I-k), IPN BU 001121/4378 (15344/1) mikrofilm.
Jan Kaczmarz figuruje w materiałach ewidencyjnych Wydz. Paszportów KS MO w Warszawie z lat 1977-1978. W dniu 7.11.1977 otrzymał odmowę paszportu na wyjazd do Nepalu. W związku z tym złożył odwołanie, ale decyzję odmowną podtrzymano. To zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ (Z-III-A/77) obowiązywało do 18.10.1978, następnie zostało anulowane. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.