Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Jacek
Nazwisko: Kalinowski
Miejsce urodzenia: Pułtusk
Data urodzenia: 02-02-1960
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Bernarda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jarosław Kalinowski figuruje w materiałach ewidencyjnych Wydz. Śledczego SUSW z roku 1986. W dniu 28.10.1986 "ujawnił się" przed Wydz. Śledczym SUSW i oświadczył "do protokołu", że w okresie do połowy roku 1985 gromadził i przechowywał „nielegalne wydawnictwa książkowe”. Fakt ten zarejestrowano dnia 4.11.1986 pod nr 2752/R w Wydz. „C” SUSW pod tytułem: "Wykaz osób ujawniających się w ramach amnestii za rok 1986". IPN BU 0644/573.
Figuruje w aktach Prokuratury Okręgowej w Warszawie z lat 1986-1987. Prokuratura ta wszczęła bowiem dochodzenie w sprawie "gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw i ulotek w latach 1980-1985", tj. "zgłoszenia o przestępstwie w ramach ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw". IPN BU 576/462.
W dniu 23.01.1987 Jarosław Kalinowski (wówczas aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku) został zarejestrowany pod nr 45905 przez pion III-2 SB w RUSW w Legionowie jako figurant do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania nr 40494 o kryptonimie „Działacze” - uprzednio założonej dnia 4.05.1984. Podstawą założenia tej sprawy były „materiały agenturalne” i podejrzenia o „działalność antypaństwową naruszającą porządek prawno-publiczny” - chodziło o „nielegalne struktury w środowisku naukowo-twórczym w Legionowie”. Dnia 13.01.1990 dalsze prowadzenie tej sprawy zakończono, a materiały zniszczono zgodnie z protokołem nr 012/90 z dnia 13.01.1990. Materiały zniszczono 13.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.