Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Stefania
Nazwisko: Jezierska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-05-1940
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Barbara Jezierska została zarejestrowana 3.11.1972 pod nr. 7878 przez Wydział III KWMO w Warszawie jako kandydat na tajnego współpracownika. Powód: „była opracowywana do sprawy obiektowej krypt. >Sorbona< dot. Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach prowadzonej przez RSB w Siedlcach. Odbyto z nią dwie rozmowy w wyniku, których nie uzyskano materiałów mogących mieć znaczenie operacyjne. Stwierdzono również, że kandydatka mieszka na stale w Warszawie, a do Siedlec dojeżdża jedynie na trzy dni w tygodniu. Nie utrzymuje tam bliższych kontaktów z innymi pracownikami WSN, poświęcając swój czas sprawom naukowym. Podczas ostatniej rozmowy kandydatka w sposób zdecydowany odmówiła udzielania jakiejkolwiek pomocy SB. Dalsze próby nawiązania kontaktu z kandydatką nie dały rezultatu”. W dniu 21.05.1975 materiały złożono do archiwum Wydziału „C” KWMO w Warszawie pod sygnaturą 30337/I-k. IPN BU 00750/327 (30337/I-k).
Barbara Jezierska została objęta kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie "Rewa" nr rejestr. 88517. Sprawa prowadzona od 17.10.1984 przez Wydział VIII Departamentu IV MSW z powodu „kolportażu nielegalnej literatury. Posiadała sieć łączników. Utrzymywała liczne kontakty z podziemiem z >Regionu Mazowsza<”. 30.01.1985 sprawę przekazano do Wydziału V Departamentu VI MSW. W dniu 29.10.1985 materiały złożono do archiwum Wydziału II Biura „C” MSW pod sygnaturą 53319/II, następnie zmikrofilmowano pod sygn. 53319/2. IPN BU 0222/342 (53319/II), IPN BU 01228/484 (53319/2) mikrofilm.
8.05.1985 Wydział Śledczy SUSW wszczął postepowanie przeciwko Barbarze Jezierskiej o to, że w okresie od dnia 1.03.1985 w Warszawie w celu wywołania niepokoju publicznego przechowywała i kolportowała różnego rodzaju wydawnictwa i publikacje prasowe bez wymaganego zezwolenia w tym „Tygodnik Mazowsze”. Zastosowano środek zapobiegawczy dozór MO od 02.03.1985. W dniu 25.06.1985 Prokuratura Wojewódzka postępowanie umorzyła na okres próby 2 lat. Akta kontrolne złożono w archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 3188/III. IPN BU 01326/292 (3188/III).
20.12.1985 Barbara Jezierska została zarejestrowana pod numerem 43960 jako figurantka Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Maria” (nr rej. 42135) przez Wydział III-2 SUSW. Powód: „ była ścisłe związana z pismem >Tygodnik Mazowsze<. Zakończono zaniechaniem wrogiej działalności”. Materiały 2.09.1989 złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 9534/II. Materiały zniszczono 28.12.1989, wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wydział Śledczy SUSW prowadził przeciwko Barbarze Jezierskiej postępowanie o czyn z art. 52a KW tj. o to, że od bliżej nie ustalonego czasu do dnia 23.11.1987 przechowywała i gromadziła w miejscu zamieszkania nielegalne wydawnictwa. Działając na zasadzie art. 40 KW 27.03.1988 odstąpiono od kierowania wniosku o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń. IPN BU 0367/1 t. 161 (3421/III).
20.03.1985 Barbara Jezierska otrzymała zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) o nr. Z-A/87/85. Na wniosek Wydziału Śledczego SUSW, anulowane w dniu 19.04.1988. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.