Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Jędrzejczak
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 08-06-1950
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 11.10.1980 Marek Jędrzejczak został zarejestrowany do Sprawy Obiektowej (SO) nr 4890 o krypt. „Związkowcy” - przez SB z Wydziału IIIA KW MO w Nowym Sączu - w związku z jego działalnością w NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981 na terenie województwa nowosądeckiego. Prowadzenie tej Sprawy Obiektowej i operacyjnej kontroli lokalnych działaczy NSZZ „Solidarność” zakończono w roku 1983 w związku z „rozwiązaniem organizacji NSZZ >Solidarność<”. Dnia 12.03.1984 Wydział V WUSW przekazał materiały Sprawy Obiektowej krypt. „Związkowcy” do archiwum Wydz. „C” WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturę 41/IV. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 22.06.1983 Marek Jędrzejczak został zarejestrowany pod numerem 27674 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Mimoza” (nr rej. 27409). Ta inwigilacja ww. była prowadzona przez SB z Wydz. III-1 KW MO w Krakowie z powodu jego „nielegalnej działalności politycznej”. W dniu 11.11.1987 materiały SOR krypt. „Mimoza” złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17090/II, a później "komisyjnie zniszczono". Pozostał mikrofilm tych akt o sygn. 17090/2. IPN Kr 0101/361 (17090/2) mikrofilm.
Akta śledcze KWMO w Krakowie oraz akta sądowe Sądu Okręgowego w Krakowie z lat 1982-1984. Marek Jędrzejczak w okresie od listopada 1982 do marca 1984 w Krakowie „gromadził w celu rozpowszechniania broszury, ulotki i inne nielegalne wydawnictwa wyszydzające i poniżające ustrój oraz organy PRL”. W związku z tym w dniach od 7.03.1984 do 16.03.1984 zastosowano wobec niego "areszt tymczasowy". W dniu 16.03.1984 Sąd Rejonowy w Krakowie-Śródmieściu "przychylił się do zażalenia" ww. i uchylił mu areszt tymczasowy. Dnia 30.07.1984 ten Sąd Rejonowy umorzył postępowanie na zasadzie art. 2 ust. 2 ustawy o amnestii. Dnia 18.09.1984 akta złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5628/III. IPN Kr 096/1041 (5628/III), IPN Kr 17/295 (II K 793/84/S).
Akta penitencjarne Aresztu Śledczego w Krakowie z roku 1984 zawierają m.in. zapis, iż Marek Jędrzejczak został "oskarżony z art. 273 §2 kk w zw. z art. 270 §1 kk o gromadzenie w celu rozpowszechniania druków wyszydzających ustrój państwa". Marek Jędrzejczak był osadzony w tym Areszcie Śledczym w dniach od 7.03.1984 do 16.03.1984. IPN Kr 081/434 (38/233/84).
W dniu 14.06.1985 Marek Jędrzejczak został operacyjnie "zabezpieczony" przez SB z Wydziału III-2 SUSW po numerem rejestracyjnym 42801. W zachowanych materiałach ewidencyjnych brak informacji o przyczynie "zabezpieczenia osoby". W dniu 9.07.1986 materiały dot. Marka Jędrzejczaka zostały przekazane do Wydz. II Dep. III MSW i zarejestrowane pod numerem 97667. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW z lat 1984-1986 zawierają m.in. zapisy dot. Marka Jędrzejczaka. Wynika z nich, iż w marcu 1984 otrzymał on "zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ)" o numerze Z-7704/84 - na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie. Ten zakaz wydawania mu paszportu miał obowiązywać w okresie od 24.03.1984 do 24.03.1986. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.