Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta
Nazwisko: Jędrzejuk
Nazwisko rodowe: Szczuka
Miejsce urodzenia: Girdziejówka
Data urodzenia: 28-02-1942
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 5.12.1983 nauczycielka Elżbieta Jędrzejuk została zarejestrowana pod numerem 5260 przez SB z Ref. III RUSW Lubań Śląski w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kurier” jako "podejrzana o kolportaż wrogich materiałów antypaństwowych”. Sprawę zakończono skierowaniem do prokuratury, gdzie nastąpiło jej umorzenie "na mocy ustawy amnestii". Materiały złożono do Sekcji „C” WZO KW MO w Jeleniej Górze pod sygnaturą 998/II, a w okresie późniejszym zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze nr RSD 36/83 - prowadzone w roku 1984 przez Wydz. Śledczy WUSW Jelenia Góra stwierdzają, że Elżbieta Jędrzejuk była podejrzana o „rozpowszechnianie ulotek o treści mogącej wywołać niepokój publiczny”, tj. o czyn z art. 282 kk. Prowadzenie tego śledztwa zakończono dn. 25.07.1984. Następnie Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze umorzył dochodzenie na mocy ustawy o amnestii. Materiały złożono do archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Jeleniej Górze pod sygnaturą 89/III. IPN Wr 026/87 (89/III).
W zapisach ewidencyjnych Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu z roku 1983 widnieje następujący zapis dotyczący zatrzymanej Elżbiety Jędrzejuk: "zwoln[niona]. 30.12.1983". IPN Wr 50/115.
Od dnia 18.01.1985 Elżbieta Jędrzejuk była kontrolowana przez SB z WUSW w Siedlcach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Guwernantka” (pod numerem rej. 7459). Dnia 21.03.1985 akta Kwestionariusza Ewidencyjnego przekazano do Wydziału VI WUSW Siedlce. Od 7.07.1985 przerejestrowano je (z zachowaniem numeru) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Skos” - założonej 17.04.1985 (nr 7574) przez Wydz. III WUSW w Siedlcach. W tych aktach brak zapisów o powodach rejestracji i operacyjnej kontroli ww. osoby. W dniu 3.01.1990 materiały tej sprawy złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach i „zniszczono we własnym zakresie", gdyż "nie przedstawiały wartości operacyjnej”. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Wydz. Śledczego SUSW z lat 1986-1987 (nr 33/86) informują m.in., iż w dniu 12.12.1986 Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście ukarało Elżbietę Jędrzejuk w trybie przyśpieszonym za "kolportaż nielegalnych wydawnictw" (w tym m.in. "Tygodnika Mazowsze" i 20 kalendarzy z wizerunkiem ks. J. Popiełuszki) grzywną w wysokości 30 tys. zł. W dniu 21.01.1987 Kolegium ds. Wykroczeń II instancji przy Prezydencie m. st. W-wy orzeczeniem nr B-18/87 utrzymało w mocy ww. orzeczenie Kolegium I instancji, tj. karę 30 tys. zł grzywny oraz przepadek dowodów rzeczowych. IPN BU 01326/536 (33/86).
Materiały ewidencyjne Wydz. Śledczego SUSW z lat 1987-1988 zawierają m.in. zapis, iż w roku 1987 Elżbieta Jędrzejuk otrzymała "zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ)" do dnia 12.12.1988 (o numerze Z-06972/87/EAPP). Ta odmowa wydania paszportu nastąpiła na wniosek Wydziału Śledczego SUSW. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.