Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Emil
Nazwisko: Job-Topolowski
Nazwisko rodowe: Job
Miejsce urodzenia: Brzana
Data urodzenia: 24-03-1923
Imię ojca: Edward
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 30.09.1958 Emil Topolowski - wówczas zatrudniony jako st. księgowy w Centralnym Zarządzie Uzdrowisk - został zarejestrowany przez SB z Wydziału III KMO m.st. Warszawy pod numerem 520 do Sprawy Agenturalnego Sprawdzenia krypt. „Oburzony”. Sprawa ta została założona "na autora listów protestacyjnych" w kategorii "wroga propaganda pisana". W dniu 3.03.1959 prowadzenie tej sprawy i operacyjnej kontroli ww. osoby zakończono, jej materiały złożono do archiwum Wydz. „C” KM MO w Warszawie pod sygnaturą 1394/III, a następnie zmikrofilmowano - sygn. 1394/3. IPN BU 0208/1246 (1394/III), IPN BU 01286/1212 (1394/3) mikrofilm.
.