Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Edward
Nazwisko: Jasionowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 29-11-1964
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jesienią roku 1988 Andrzej Jasionowski został objęty śledztwem nr 229/88 Wydz. Śledczego SUSW w Warszawie z tego powodu, że "w dniu 24.09.1988 około godziny 16.00 w Warszawie w mieszkaniu przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie uczestniczył w zgromadzeniu [Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów] zwołanym bez zezwolenia właściwego organu administracji państwowej". W dniu 24.09.1988 został zatrzymany do wyjaśnienia i osadzony w areszcie MO. Śledztwo zakończono 10.11.1988, "odstąpiono od kierowania wniosku do Kolegium ds. wykroczeń". Sporządzono tylko pisemne "wystąpienie do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego". Akta złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 3421/III. IPN BU 0367/1 t. 398 (RSOW 229/88), IPN BU 01326/902 (229/88) mikrofilm.
Figuruje w meldunkach i innych informacjach Wydziału III WUSW w Łodzi - przesyłanych w latach 1988-1989 do Wydziału III Departamentu III MSW w Warszawie na temat działań "nielegalnego" Niezależnego Zrzeszenia Studentów na terenie uczelni łódzkich. Informacje te zawierają między innymi charakterystyki i fotografie działaczy NZS UŁ, w tym A. Jasionowskiego. IPN BU 2521/24 (24).
Występuje w "Materiałach dotyczących ścigania w trybie karno-administracyjnym sprawców czynów skierowanych przeciwko porządkowi publicznemu w latach 1986-1989". Materiały te przygotował WUSW w Łodzi w roku 1989, dotyczyły one kilkudziesięciu osób i m. in.: "nielegalnego rozpowszechniania" kaset magnetowidowych, filmów na kasetach VHS, wydawnictw prasowych i ulotek oraz "organizowania nielegalnych zgromadzeń". Załączono: ulotki KPN i "Solidarności", wnioski o ukaranie. IPN Ld PF15/461 (1538/III).
.