Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Roman
Nazwisko: Zambrowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-07-1909
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Rachmil Zambrowski
urodzony/a 1909 Warszawa
Imiona rodziców: Benjamin Chaja


Dodatkowe informacje:

Pseudonimy partyjne: „Antek”, „Stefan”, „Włodek”, „Rafalski” na VI Zjeździe KPP. Od 1924 w KZMP, członek KPP od 1926, 1929-1931 członek WKP(b) w okresie studiów w Moskwie (słuchacz Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej), w PPR od 1944, nast. w PZPR. W 1939 więzień w Berezie Kartuskiej. Po 1939 w ZSRR. Od 05.1943 do 09.1944 w WP, m.in. Z-ca Szefa Zarządu Polityczno-Wychowawczego I Dywizji, a nast. I Armii. 12.1944-04.1965 poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I-III kadencji. 05.1945-02.1947 członek Prezydium KRN, 02.1947-11.1952 wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego. 04.1968 wykluczony z PZPR, nast. na emeryturze.

Źródła: AAN, Biuro Spraw Kadrowych PZPR, sygn. 237/XXIII-856, akta personalne Romana Zambrowskiego; AAN, Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego, t. os. Romana Zambrowskiego, sygn. 8735; IPN BU 0204/398; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 445.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Wydział Organizacyjny KC Warszawa PPR 08-1944 03-1945 AAN, Biuro Spraw Kadrowych PZPR, sygn. 237/XXIII-856; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 445.
Członek KC Warszawa PPR 08-1944 12-1948 IPN BU 0204/398; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 445.
Członek sekretariat KC Warszawa PPR 04-1945 12-1948 IPN BU 0204/398; AAN, Biuro Spraw Kadrowych PZPR, sygn. 237/XXIII-856; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 445.
Członek Biuro Polityczne KC Warszawa PPR 05-1945 12-1948 AAN, Biuro Spraw Kadrowych PZPR, sygn. 237/XXIII-856; IPN BU 0204/398; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 445.
Przewodniczący Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Warszawa 11-1945 23-12-1954 IPN BU 0204/398; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 445.
Członek Rada Państwa Warszawa 02-1947 15-04-1955 AAN, Biuro Spraw Kadrowych PZPR, sygn. 237/XXIII-856; IPN BU 0204/398; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 445.
Członek Biuro Organizacyjne KC Warszawa PPR 11-1948 12-1948 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 445.
Członek KC Warszawa PZPR 12-1948 06-1964 IPN BU 0204/398; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 445.
Członek Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 21-12-1948 6-07-1963 IPN BU 0204/398; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 260.
Członek Biuro Organizacyjne KC Warszawa PZPR 21-12-1948 16-03-1954 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 249.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 21-12-1948 16-03-1954 AAN, Biuro Spraw Kadrowych PZPR, sygn. 237/XXIII-856; IPN BU 0204/398; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 263.
Przewodniczący Komitet Rady Państwa i Rady Ministrów ds. Podziału Administracyjnego Kraju Warszawa 02-1954 04-1955 AAN, Biuro Spraw Kadrowych PZPR, sygn. 237/XXIII-856; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 445.
Minister Ministerstwo Kontroli Państwowej Warszawa 16-04-1955 24-10-1956 AAN, Biuro Spraw Kadrowych PZPR, sygn. 237/XXIII-856; IPN BU 0204/398; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 191.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 21-10-1956 6-07-1963 AAN, Biuro Spraw Kadrowych PZPR, sygn. 237/XXIII-856; IPN BU 0204/398; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 263.
Wiceprezes Najwyższa Izba Kontroli Warszawa 09-1963 03-1968 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 174, 445.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielgalnych organizacji Biura "C" MSW. Zapis pod datą 13.11.1975 informuje o złożonych w Biurze "C" materiałach o sygn. 149/X, 514/X t. 1. Poniżej zapis: "W 1935 r. sekretarz KC KZMP ps. "Włodek". Przechodzi w prot. przesł. Kryńskiego Zenona". Materiałów odnoszących się do zapisu nie odnaleziono.
Kwestionariusz ewidencyjny Zarejestrowany dnia 28.06.1969 pod numerem 23335, przez Wydz. III Dep. III w kategorii kwestionariusz ewidencyjny, kryptonim "Kajtek". Materiały zastrzeżono, brak daty. Zastrzeżenie anulowano 30.09.1974 r. przez Wydz. III Dep. III. Materiały złożono do archiwum w dniu 7.09.1977. (Na podstawie dziennika archiwalnego MSW). Materiały o numerze rejestracyjnym 23335 Wydz. II [s.] Dep. III złożył w archiwum Wydz. II Biura "C" MSW do numeru 48163/II. Materiały sfilmowano pod nrem 5965/2 - brak daty filmowania. "W 1969 podejrzany był o prowadzenie działalności rewizjonistyczno-syjonistycznej. (Z karty E-14/1 z kartoteki Biura "C" MSW). IPN BU 0204/398 (MSW 48163/II) IPN BU 01208/1412 (MSW 5965/2)