Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Hrywniak
Miejsce urodzenia: STANISŁAWÓW
Data urodzenia: 16-11-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kandydat na tajnego współpracownika [kTW] Wytypowany w celu wykorzystania w sprawie operacyjnej "Tarcza", zabezpieczającej jednostkę wojskową Armii Radzieckiej. Z pozyskania zrezygnowano. Materiały o sygn. 187/I-k dołączono do akt SOS "Cwaniak", sygn. arch. 244/II. IPN Po 052/194 (244/II)
Materiały Wstępne/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [MW/SOS] Podejrzewany o zbieranie wiadomości z zakresu obronności PRL, które następnie miał przekazać funkcjonariuszom służb specjalnych państw układu NATO. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dn. 30.12.1980 został skazany za powyższe na 5 lat pozbawienia wolności. IPN Po 052/194 (244/II)
Akta kontrolne śledztwa Podejrzewany o zbieranie wiadomości z zakresu obronności PRL, które następnie miał przekazać funkcjonariuszom służb specjalnych państw układu NATO. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dn. 30.12.1980 został skazany za powyższe na 5 lat pozbawienia wolności. IPN Po 053/18 (18/III)
Akta sądowe Podejrzewany o zbieranie wiadomości z zakresu obronności PRL, które następnie miał przekazać funkcjonariuszom służb specjalnych państw układu NATO. Wyrokiem z dn. 30.12.1980 został skazany za powyższe na 5 lat pozbawienia wolności. IPN By 192/1157-58 (So.165/80)
Akta tymczasowo aresztowanego - skazanego Zatrzymany i osadzony w AŚ w Bydgoszczy w dniu 22.05.1980 na mocy postanowienia Prokuratury Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z powodu podejrzenia o zbieranie wiadomości z zakresu obronności PRL, które następnie miał przekazać funkcjonariuszom służb specjalnych państw układu NATO. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dn. 30.12.1980 został skazany za powyższe na 5 lat pozbawienia wolności. Od 06.05.1981 do 20.10.1983 karę odbywał w ZK w Strzelacach Opolskiech, skąd został warunkowo zwolniony. IPN Wr 140/234 (2/81)
Sprawa kontrolna Podejrzewany o zbieranie wiadomości z zakresu obronności PRL, które następnie miał przekazać funkcjonariuszom służb specjalnych państw układu NATO. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dn. 30.12.1980 został skazany za powyższe na 5 lat pozbawienia wolności. IPN BU 0364/85 t. 1-2 (5401/K)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] "Kontrola operacyjna R. Hrywniaka" prowadzona po warunkowym zwolnieniu z odbywania kary na mocy amnestii z dn. 20.10.1983. IPN Po 052/566 (945/II)
Teczka Tajnego Współpracownika W teczce znajdują się doniesienia dotyczące R. Hrywniaka z dn. 10.10.1978, 18.06.1980, 04.07.1980. IPN Po 0042/2325 (3112/I)
Teczka Tajnego Współpracownika W teczce znajdują się doniesienia dotyczące R. Hrywniaka z dn. 19.12.1979, 08.02.1980, 26.02.1980. IPN Po 0042/204 (697/I)
Teczka Tajnego Współpracownika W teczce znajdują się doniesienia dotyczące R. Hrywniaka z dn. 17.02.1984., 07.05.1984, 24.10.1984, 29.11.1984, 02.05.1985, 18.06.1985, 14.05.1987. IPN Po 0042/3117 (3911/I)
Teczka Tajnego Współpracownika W teczce znajdują się doniesienia dotyczące R. Hrywniaka z dn. 23.01.1987, 21.07.1987, 17.08.1987, 30.09.1987, 31.12.1987, 25.08.1988, 19.10.1988. IPN Po 0042/2874 (3666/I)
Teczka Tajnego Współpracownika Jest to teczka personalna TW pozyskanego m. in. na potrzeby "kontroli operacyjnej" R. Hrywniaka. Informacje dotyczące R. Hrywniaka znajdują się w notatkach z dn. 28.11.1988, 20.11.1988, 14.03.1989, 21.03.1989. IPN Po 0042/2975 (3769/I)
.