Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jacek Tadeusz
Nazwisko: Hyla
Miejsce urodzenia: Nowy Dwór Gdański
Data urodzenia: 03-06-1965
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny Gdańsk 29-06-2001
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku z okresu 1987-1989. Akta o sygn. IPN Gd 645/396584 (EAGD 396584).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 506/11/Gd zarządzenie z dnia 07.10.2011 r. dotyczące Jacka Tadeusza Hyli – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.