Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Grażyna
Nazwisko: Szewczyk
Nazwisko rodowe: Poźniak
Miejsce urodzenia: Olszanka
Data urodzenia: 17-07-1952
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Nielegalna działalność w NSZZ "Solidarność"w Puławach. IPN Lu-020/833 (II/11649)
akta operacyjne Dot. NSZZ "Solidarność" i osób internowanych. IPNLu-020/638 II/10190 (dok. dot. E.Szewczyk zostały wybrakowane)
akta operacyjne Dot. działalności niezależnych środowisk w Puławach. akta syg.II/10539 nie zachowały się, zapis ewid.:dziennik rej WUSW Lublin
akta penitencjarne Akta osobowe internowanej w Gołdapii. IPNBi-48/4