Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Jan
Nazwisko: Czarny
Miejsce urodzenia: Skalbmierz
Data urodzenia: 11-08-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Czarny, członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Urządzeń Mechanicznych „BUMAR- Łabędy” w Gliwicach, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 15.04.1981 pod nr. rej. KA 46562 w kategorii zainteresowanie operacyjne. W dniu 11.01.1982 w związku z informacją, że ww. w „oficjalnych wystąpieniach atakuje sojusze z ZSRR, socjalizm i działalność PZPR”, zmieniono kategorię rejestracji i objęto Mariana Czarnego inwigilacją w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Pawełek” (nr rej. KA 46562) prowadzonego przez Wydział V KW MO Katowice, a następnie Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydziału V-1 KW MO Katowice oraz Wydział V KM MO/RUSW Gliwice. Celem sprawy było „podjęcie aktywnej kontroli operacyjnej” oraz wyeliminowanie „negatywnej działalności figuranta”. W związku z prowadzonym rozpracowaniem 30.08.1982 przeszukano miejsce zamieszkania Mariana Czarnego (wynik negatywny) i internowano ww. w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. W sprawie zastosowano inwigilację korespondencji oraz przeprowadzono z ww. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczych. Ww. był również kontrolowany operacyjnie przez tajnych współpracowników (TW). Z uwagi na działalność w okresie b. „Solidarności” „cofnięto zgodę na upoważnienie do wykonywania prac stanowiących tajemnicę państwową”. Kwestionariusz zakończono 10.02.1987 w związku z zaprzestaniem „wrogiej działalności”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39590/II, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 39590/2). IPN Ka 0169/8 j. 1-2 (39590/2) mikrofilm.
Akta internowania Mariana Czarnego zatrzymanego 30.08.1982 na wniosek Wydziału V-1 KW MO Katowice z uwagi na fakt, iż „nie zaprzestał działalności politycznej mimo przeprowadzonych rozmów ostrzegawczych” i utrzymuje „stałe kontakty z byłymi działaczami >Solidarności< z innych przedsiębiorstw przemysłowych z terenu Gliwic”. Zwolniony 07.10.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1644/82. W dniu 30.12.1982 akta sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39590/II, a następnie zmikrofilmowano (39590/2). IPN Ka 0169/8 j. 1-2 (39590/2) mikrofilm.
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr 480/V-1, ponieważ „pozostając na wolności nie przestrzega obowiązującego dekretu o stanie wojennym”. Od dnia 30.08.1982 Marian Czarny przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony 07.10.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1644/82. Akta IPN Ka 42/105 to karta depozytowa ww. IPN Ka 43/620 (20/82), IPN Ka 42/105 (20/82).
.