Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Joanna Maria
Nazwisko: Tuszyńska
Nazwisko rodowe: Białkowska
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 10-11-1958
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Zofia


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny Kraków 02-07-2001
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. arch. EAKR 176306 z kartoteki paszportowej KWMO/WUSW Kraków; karta Pz-35 o sygn. arch. EAKR 176306 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Kr 37/176306 (EAKR 176306).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 551/11 zarządzenie z dnia 19.06.2012 r. dotyczące Joanny Tuszyńskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.