Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Oszmian
Miejsce urodzenia: Ostasza
Data urodzenia: 18-04-1943
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy działalności Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze. M. Oszmian został zarejestrowany w dniu 27.10.1980 pod nr Zg 13197 do SO krypt. "Fala" (nr rej. Zg 13184) jako współzałożyciel i aktywny działacz powstałego 15.10.1980 MKZ NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze, w którym pełnił funkcję skarbnika. Jako członek Prezydium ww. MKZ był jednocześnie kierownikiem grupy informacyjnej. Powołany na przewodniczącego prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Zielona Góra. Internowany. IPN Po 0038/155, t. 1-10 (180/IV, 165/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Akta dotyczą "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ "Solidarność". Na polecenie sztabu MSW 13.12.1981 zarządzono poszukiwania krajowe nadzwyczajne Mieczysława Oszmiana. Miał on kandydować z regionu zielonogórskiego do władz krajowych NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/166, t. 14, 21 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W dniu 27.01.1982 zarejstrowany pod nr 13197 do SOS krypt. Protest" (nr rej. Zg 13622), gdyż jako członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze gorliwie wykonywał polecenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej (KKP) w sprawie organizowania akcji strajkowych na terenie województwa zielonogórskiego. W październiku 1981 był inspiratorem ogłoszenia gotowości bojowej w wielu zakładach pracy województwa zielonogórskiego jako poparcia dla żądań strajkujących w Zakładzie Rolnym w Lubogórze. Akta o sygn. 4101/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Zatrzymany 13.12.1981. Internowany decyzją Nr 37 Komendanta Wojewódzkiego MO w Zielonej Górze z 13.12.1981, gdyż "pozostawienie na wolności (...) zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że będzie nawoływał do nieposłuszeństwa i bojkotowania zarządzeń władz państwowych". Osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, a następnie od 09.01.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Decyzją Nr 29 z 26.06.1982 Komendant Wojewódzki MO w Zielonej Górze uchylił decyzję o internowaniu ww. Z decyzji powyższej wynika, że M. Oszmian był Przewodniczącym Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność". IPN Po 060/149, t. 37 (193), IPN Wr 30/200 (181/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Poddany kontroli operacyjnej jako były Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze, który od 1982 przebywa w Szwecji. Akta o sygn. 4101/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się informacja: "Internowany podczas stanu wojennego jako Przewodniczący Zarządu NSZZ >Solidarność< w Zielonej Górze. Przebywał w Ośrodku dla Internowanych w Głogowie, skąd ubiegał się o zgodę na wyjazd za granicę w ramach emigracji politycznej". IPN Po 825/6194 (EAZG 6194)
.