Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Śliwa
Miejsce urodzenia: Czerwionka-Leszczyny
Data urodzenia: 24-11-1944
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Henryka Śliwy, który jako osoba „wrogo ustosunkowana” do sytuacji społeczno-politycznej w PRL i „aktywny” działacz NSZZ „Solidarność” został wytypowany do zatrzymania przez Wydział V-2 KW MO Katowice. Przed wprowadzeniem stanu wojennego Henryk Śliwa pełniący funkcję przewodniczącego Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Dębieńsko” w Leszczynach oraz będący członkiem Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ „Solidarność”, był inspiratorem akcji strajkowych w zakładach pracy na terenie miasta Leszczyny i udzielał pomocy przy organizowaniu strajków w innych zakładach pracy. Internowany na mocy decyzji nr LE-15 z dn. 13.12.1981 i przewieziony do Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Jastrzębiu-Szerokiej. Zwolniony 11.12.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 1936/82. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” pod sygn. 40120/II, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 40120/2). IPN Ka 043/1012 (40120/II), IPN Ka 0169/1525 j. 1-2 (40120/2) mikrofilm.
Akta zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na mocy decyzji nr LE-15 jako „inicjator akcji strajkowych wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości”. Henryk Śliwa przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia Internowanych: od dn. 13.12.1981 Jastrzębie-Szeroka (nr ewidencyjny 13/81), od dn. 15.01.1982 w Strzelcach Opolskich (1/82), od dn. 19.03.1982 w Uhercach (29/82), od dn. 05.08.1982 w Załężu k. Rzeszowa (063/82), a od 28.08.1982 w Nowym Łupkowie (42/82). Zwolniony na mocy decyzji nr 1936/82 z dn. 11.12.1982. IPN Rz 56/288 (42/82).
Henryk Śliwa był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Dyrektor” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 26.02.1983 pod nr. rej. KA 52051 i prowadzonego przez Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału V-2 KW MO Katowice, a następnie Sekcję V KM MO/RUSW Rybnik. Sprawę założono w celu kontroli operacyjnej podejmowanych działań i głoszonych poglądów po opuszczeniu miejsca internowania przez Henryka Śliwę. W ramach KE wykorzystano doniesienia tajnych współpracowników oraz przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z ww. W dniu 22.03.1989 z uwagi na fakt, iż Henryk Śliwa z grupą aktywnych działaczy zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” przystąpił do reaktywowania związku na terenie KWK „Dębieńsko” i został członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, materiały zgromadzone w ramach KE „Dyrektor” włączono do SOR „Plakat” nr rej. KA 67935. IPN Ka 043/1012 (40120/II), IPN Ka 0169/1525 j. 1-2 (40120/2) mikrofilm.
Od 22.03.1989 Henryk Śliwa był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Plakat” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 14.02.1989 pod nr. rej. KA 67935 i prowadzonej przez Sekcję V RUSW Rybnik. Sprawę założono na podstawie materiałów agenturalnych, w związku z powołaniem TKZ NSZZ „Solidarność” w KWK „Dębieńsko”. Celem sprawy było ustalenie składu osobowego Komisji, motywów i programu działalności oraz „neutralizacja zagrożenia”. SOR zakończono 22.08.1989 z powodu „zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju”. W dniu 04.09.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40120/II, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 40120/2). IPN Ka 043/1012 (40120/II), IPN Ka 0169/1525 j. 1-2 (40120/2) mikrofilm.
.