Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Henryk
Nazwisko: Wach
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Data urodzenia: 05-06-1959
Imię ojca: Gustaw
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 05-10-2001
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1988 r. upoważniony przez Wydz. "C" WUSW w Katowicach do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową. Karta Mkr-2 z kartoteki dopuszczonych do tajemnicy państwowej (MOB) WUSW Katowice; akta o sygn. IPN Ka 045/425 (nr segr. 414/084); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EARS 13347 z kartoteki paszportowej KWMO/WUSW Katowice; karta Pz-35 o sygn. EARS 13347 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. arch. EARS 13347.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Ka 550/11 zarządzenie z dnia 01.12.2011 r. dotyczące Henryka Wacha – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.