Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Stanisław
Nazwisko: Fiszer
Miejsce urodzenia: Kożuchów
Data urodzenia: 25-07-1956
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Członek „nielegalnych” organizacji Ruchu Młodej Polski oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) utworzonego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. SOR „Nonet” założono w celu rozpracowania operacyjnego „nielegalnej” organizacji młodzieżowej Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) założonego na UAM w Poznaniu. IPN Po 08/1296 (11004/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Członek „nielegalnej” organizacji Ruch Młodej Polski. Zatrzymany w wyniku działań mających na celu niedopuszczenie do zorganizowania zjazdu inicjującego powstanie RMP w dniach 26-28.07.1979 w Kalnej Hucie. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. SOR „Arka” założono w celu rozpracowania operacyjnego „nielegalnej” organizacji Ruch Młodej Polski. IPN Gd 340/1 t. 1-2 (54427/II).
Akta śledcze Zatrzymany w dniu 27.07.1979. Podczas zatrzymania dokonano przeszukania osobistego, w trakcie którego ujawniono pismo, którego treść naruszała „zasady porządku prawnego”. Osadzony w areszcie. Sprawę włączono do śledztwa dot. sporządzania i przechowywania na terenie Gdańska w latach 1977-1980 „nielegalnych wydawnictw mogących wyrządzić szkodę PRL”. IPN Gd 013/136 t. 2, 12 (8551/III).
Akta prokuratorskie Zatrzymany w dniu 27.07.1979 w Stargardzie Gdańskim. Podczas zatrzymania dokonano przeszukania osobistego, w trakcie którego ujawniono pismo, którego treść naruszała „zasady porządku prawnego”. Przeciwko ww. wysunięto zarzut „rozpowszechniania na terenie woj. gdańskiego pism i publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. 25.06.1980 Prokuratura włączyła śledztwo 4 Ds. 60/78 do śledztwa Ds. 46/80 dot. „kolportowania i redagowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granice fałszywych wiadomości dotyczących PRL”. IPN Gd 286/1 t. 1 (4 Ds. 60/78), IPN Gd 286/2 t. 3 (4 Ds. 60/78, 4 Ds. 46/80).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawdzany operacyjnie w związku z utrzymywaniem kontaktów z „nielegalną” organizacją SKS oraz zaangażowaniem w działalność RMP i NZS-u. W dniu 07.08.1981 SOS przekształcono w KE. IPN Po 08/1505 (11456/II).
.