Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kajetan Wojciech
Nazwisko: Pyrzyński
Miejsce urodzenia: Sarbia
Data urodzenia: 22-04-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Elicjara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne - materiały wstępne [MW] Kajetan Pyrzyński znalazł się w zainteresowaniu SB z powodu częstych wyjazdów do Szwecji - „nie stwierdzono jednak wrogiej działalności”. Mat. arch. 9385/II wybrak. protokołem nr 65 z 14.12.1989. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewiden.
Zabezpieczenie operacyjne [ZO]/ Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Dnia 15.08.1980 ZO przekształcono na kTW. Brak danych dot. przebiegu prób pozyskania ww. do współpracy. Mat. arch. 33154/Ik wybrak. protokołem nr 68 z 14.12.1989. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewiden.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. sprawdzenia operacyjnego uzyskanych informacji świadczących o podjęciu działań przez ww., których celem była organizacja struktur NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność Wiejska” na terenie województwa poznańskiego. Aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. Dnia 28.02.1981 prowadzenie sprawy przekazano do Wydz. IV KWMO w Poznaniu. IPN Po 08/1165 (10711/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ponowna rejestracja SOS „Perz” nastąpiła w dniu 10.06.1981. Po zakończeniu sprawy dalsza kontrola operacyjna ww. miała odbywać się w ramach Sprawy Obiektowej o kryptonimie „Solidarność Wiejska”, której materiały archiwalne o sygn. 727/IV zostały wybrakowane zgodnie z protokołem nr 69 z dnia 28.12.1989. IPN Po 08/1165 (10711/II).
.