Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Bronisław
Nazwisko: Ziobro
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś Czudecka
Data urodzenia: 12-07-1949
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:

Ppl-Rz-203/08, zarządzenie z dn. 30.10.2009 dot. Kazimierza Ziobro. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza [TEOK] W ramach TEOK kontrolowano osoby podejmujące naukę w Wyższym Seminarium Duchownym oraz księży. Materiały dotyczące Kazimierza Ziobro zarchiwizowano 30.11.1972 w Wydziale "C" KWMO w Rzeszowie pod sygn. 15050/II. Materiały o sygn. 15050/II zniszczono w 1983 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W dniu 21.04.1978 zarejestrowany pod nr. 1522 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Socjolog" przez Wydz. III KWMO w Przemyślu. Sprawdzany z powodu utrzymywania kontaktów z działaczami opozycji. Akta sprawy złożono do archiwum do nr. 195/II w dniu 12.12.1978, następnie dnia 01.04.1989 zmikrofilmowano. Materiały zostały zniszczone 31.01.1990 za protokołem brakowania nr 304. IPN-RZ-00142/75 (195/II) - mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 27.03.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Przemyślu. Kontrolowany z powodu działalności w NSZZ "Solidarność". Materiały dotyczą także innych byłych działaczy "Solidarności" w Jarosławiu. Akta zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Przemyślu pod sygn. 838/II. IPN-RZ-034/430 t. 1-2 (838/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w materiałach SOS założonej z powodu "negatywnych komentarzy dotyczących sytuacji ekonomicznej w kraju". Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Przemyślu pod sygn. 328/II. IPN-RZ-034/97 (328/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach SOR dotyczącej próby zorganizowania strajku w Oddziałach PKS w Przemyślu i Jarosławiu. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Przemyślu pod sygn. 419/II. IPN-RZ-034/150 (419/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Kazimierz Ziobro występuje w aktach SO krypt. "Sanatorium" dotyczącej "ochrony operacyjnej" Komitetu Założycielskiego Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność". W ramach sprawy planowano m.in. dążyć do ograniczenia wpływów na działalność MKZ NSZZ "Solidarność" w Jarosławiu Kazimierza Ziobry - jego inicjatora i przewodniczącego, pełniącego jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność". Według treści materiałów ww. "organizował strajki i akcje protestacyjne [...]. Kierował również akcjami wrogiej propagandy skierowanym przeciwko naszym sojuszom ze Związkiem Radzieckim". Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Przemyślu pod sygn. 15/IV. IPN Rz 036/12 (15/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w aktach SO krypt. "Uzdrowisko" dot. "ochrony operacyjnej" MKZ NSZZ "Solidarność" w Jarosławiu. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Przemyślu pod sygn. 17/IV. IPN-RZ-036/14 (17/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w SOR dot. kolportażu ulotek NSZZ "Solidarność" na terenie Jarosławia. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Przemyślu pod sygn. 847/II. IPN-RZ-034/439 t. 1-11 (847/II)
Materiały ewidencyjne. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. V KWMO Przemyśl, na okres od 1982 do 1984. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.