Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jacek Adam
Nazwisko: Graczyk
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 11-06-1953
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Cecylia
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 20.03.1979. Dyrektor Stoczni "Ustka". Źródła: AIPN Gd, IPN Gd 236/24038 (EASL 38408), k. 1-19; Tamże, IPN Gd 06/78, t. 45, k. 126; AP Koszalin o. Słupsk, KM PZPR w Ustce, 558/15, k. 159; KM-G PZPR w Ustce, 564/2, k. 61; Tamże, 564/3, k. 13; Tamże, 564/5, k. 11-12, 25-26, 51-52, 73-74, 103-104, 123-124, 131-132, 138-139, 151, 157-159; Tamże, 564/6, k. 9, 13, 18, 22, 24; Tamże, 564/10, k. 7; Tamże, 564/16, k. 1, 10, 29, 37, 41-41.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komisja Rozwoju Gospodarczego Komitet Miejski Ustka PZPR 17-12-1985 AP Koszalin o. Słupsk, KM PZPR w Ustce, 558/15, k. 159.
Członek Komitet Miejsko-Gminny Ustka PZPR 24-10-1986 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Ustce, 564/2, k. 61; Tamże, 564/5, k. 11-12, 25-26, 51-52, 73-74, 103-104, 123-124, 131-132, 138, 157-159; Tamże, 564/6, k. 9; Tamże, 564/16, k. 1, 10, 41-42.
Członek Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych Komitet Miejsko-Gminny Ustka PZPR 18-12-1986 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Ustce, 564/16, k. 29, 37.
Członek Egzekutywa Komitet Miejsko-Gminny Ustka PZPR 05-11-1988 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Ustce, 564/3, k. 13; Tamże, 564/5, k. 139, 157-159; Tamże, 564/6, k. 13, 18, 22, 24.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1981 i 1984 upoważniony przez Wydz. „C” KWMO w Słupsku/Wydz. Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Słupsku do wykonywania prac obronnych i dopuszczony do prac tajnych (C-0395/81, C-0186/84). W 1986 upoważniony przez Biuro „C” MSW do tajemnicy państwowej (OMT-0912/86/7046, MOB nr 7046). Dokumentacja dotycząca upoważnienia osób do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w przedsiębiorstwach i instytucjach województwa słupskiego w latach 1987-1988 zatwierdzona przez Jacka Graczyka w ramach pełnienia funkcji dyrektora Stoczni „Ustka”. Karta Mkr-2 z kartoteki MOB WUSW w Słupsku, akta MOB o sygn. IPN Gd 06/61 t. 2, 4 (63/2, 63/4), IPN Gd 06/78 t. 31 (80/31), IPN Gd 06/78 t. 45 (80/45), karta Mkr-2 z kartoteki Biura „C” MSW, karta Mkr-2 z kartoteki osób dopuszczonych do tajemnicy państwowej (MOB) Biura „C” MSW, MOB MSW nr 7046 IPN Bu 45/121.
Kopie meldunków operacyjnych Wydz. V WUSW w Słupsku. Meldunek z 24.03.1986 dot. polecenia służbowego wydanego przez Jacka Graczyka w ramach pełnienia funkcji dyrektora Stoczni „Ustka”. Akta o sygn. IPN Gd 06/47 t. 1 (49/1).
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KWMO w Łodzi z okresu 06.03.1970-17.06.1970. Akta o sygn. IPN Ld 533/10287 (EALD 010287).
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW w Słupsku z okresu 2.04.1984-10.08.1988. Karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW, akta o sygn. IPN Gd 647/38408 (EASL 38408).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 558/14/Gd zarządzenie z dnia 05.02.2015 r. dotyczące Jacka Adama Graczyka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.