Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy Antoni
Nazwisko: Pogorzelski
Miejsce urodzenia: Toczyski Średnie
Data urodzenia: 10-02-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 02.02.1965. Członek NSZZ "Solidarność". I Sekretarz OOP PZPR w Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego "Łosoś" (SPRM "Łosoś") w Ustce. Sekretarz KZ PZPR w SPRM "Łosoś" w Ustce. Źródła: AP Koszalin o. Słupsk, KM PZPR w Ustce, 558/2, k. 14, 77-78; Tamże, 558/3, k. 49v-50, 51v; Tamże, 558/4, k. 30-31; Tamże, 558/5, k. 1, 85v, 89v; Tamże, 558/6, k. 48; Tamże, 558/11, k. 31, 41-42, 65, 87-88; Tamże, 558/12, k. 30-31, 52-53, 110-111; Tamże, 558/13, k. 19-22; Tamże, 558/14, k. 26-27, 31-32, 142-143; Tamże, 558/15, k. 4-5, 140-141, 160-161; Tamże, 558/16, k. 8-10, 26-27; Tamże, 558/26, k. 6-7; Tamże, 558/29, k. 96, 100; Tamże, 558/30, k. 8, 101, 174; Tamże, 558/31, k. 4, 67, 159; Tamże, 558/32, k. 4, 103, 206; Tamże, 558/33, k. 3, 84, 156; Tamże, 558/34, k. 6, 49, 91; Tamże, 558/36, k. 2-5; KM-G PZPR w Ustce, 564/1, k. 1-2, 50; Tamże, 564/2, k. 61, 88; Tamże, 564/3, k. 13; Tamże, 564/4, k. 2-3, 6-8, 31-32, 79-81; Tamże, 564/5, k. 11-12, 25-26, 73-74, 103-104, 157; Tamże, 564/6, k. 9; Tamże, 564/8, k. 1, 3-4, 10, 54-55, 106-107; Tamże, 564/9, k. 1, 27-28, 128, 130; Tamże, 564/10, k. 8; Tamże, 564/16, k. 1, 28, 37, 41-42; AIPN Gd, IPN Gd 012/133, t. 1, k. 97.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Miejska Komisja Rewizyjna Komitet Miejski Ustka PZPR 24-11-1979 23-05-1981 AP Koszalin o. Słupsk, KM PZPR w Ustce, 558/2, k. 14, 77-78; Tamże, 558/4, k. 30-31; Tamże, 558/36, k. 2-5.
Członek brak Komitet Miejski Ustka PZPR 23-05-1981 17-04-1986 AP Koszalin o. Słupsk, KM PZPR w Ustce, 558/3, k. 49v-50; Tamże, 558/5, k. 1, 85v; Tamże, 558/11, k. 31, 41, 87-88; Tamże, 558/12, k. 30, 52, 110; Tamże, 558/13, k. 19-22; Tamże, 558/14, k. 26, 31, 142; Tamże, 558/15, k. 4-5, 140, 160; Tamże, 558/16, k. 8-10, 26; Tamże, 558/26, k. 6.
Członek Komisja Młodzieżowa Komitet Miejski Ustka PZPR 06-08-1981 AP Koszalin o. Słupsk, KM PZPR w Ustce, 558/5, b.p.; Tamże, 558/11, k. 65.
Sekretarz Komisja Wewnątrzpartyjna Komisja Miejska Ustka PZPR 15-12-1983 AP Koszalin o. Słupsk, KM PZPR w Ustce, 558/6, k. 48; Tamże, 558/13, b.p.
Członek Egzekutywa Komitet Miejski Ustka PZPR 15-12-1983 17-04-1986 AP Koszalin o. Słupsk, KM PZPR w Ustce, 558/13, b.p.; Tamże, 558/29, k. 96, 100; Tamże, 558/30, k. 8, 101, 174; Tamże, 558/31, k. 4, 67, 159; Tamże, 558/32, k. 4, 103, 206; Tamże, 558/33, k. 3, 84, 156; Tamże, 558/34, k. 6, 49, 91.
Członek Egzekutywa Komitet Miejsko-Gminny Ustka PZPR 17-04-1986 24-10-1986 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Ustce, 564/1, k. 1-2, 50; Tamże, 564/2, k. 88; Tamże, 564/4, k. 2-3, 31-32, 79-81; Tamże, 564/8, k. 1, 3-4, 10, 54-55, 106-107; Tamże, 564/9, k. 1, 27-28, 128, 130.
Członek brak Komitet Miejsko-Gminny Ustka PZPR 17-04-1986 16-02-1989 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Ustce, 564/1, b.p.; Tamże, 564/2, k. 61; Tamże, 564/3, k. 13; Tamże, 564/4, k. 6-8, 31-33, 79-81; Tamże, 564/5, k. 11-12, 25-26, 73-74, 103-104, 157; Tamże, 564/6, k. 9; Tamże, 564/16, k. 1, 41-42.
Członek Komisja ds. Organizacyjnych, Młodzieżowych, Samorządowych i Społecznych Komitet Miejsko-Gminny Ustka PZPR 18-12-1986 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Ustce, 564/16, k. 28, 37.
.