Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Kazimierz
Nazwisko: Gołąb
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 11-10-1946
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Bogusław Gołąb, etatowy pracownik i członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" figuruje w arkuszu informacyjnym z 03.02.1981 jako osoba przewidziana do internowania. Ww. ”w okresie strajku w sierpniu 1980 swoją postawą uniemożliwiał podjęcie rozmów z władzami, mających na celu rozładowanie zaistniałej sytuacji”. Internowany 13.12.1981 na wniosek Naczelnika Wydz. V KWMO w Gdańsku. 22.12.1982 uchylono decyzję o internowaniu. Akta dot. ww. o sygn. 911/19 t. 3 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN GD 340/2 t. 1, IPN GD 0207/10 t. 1 (IPN 01439/53, IPN 0754/10, 911/2), IPN Gd 0207/11 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Ww. figuruje na wykazie osób internowanych w OO. w Iławie. IPN GD 003/176 (IV-200)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Bogusław Gołąb podczas strajku w sierpniu 1980 „z własnej inicjatywy wyrażał chęć pracy w Komitecie Strajkowym, gdzie zajmował się dostarczaniem żywności dla strajkujących”. W dn. 22.01.1981 wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Domagał się „kategorycznego dostępu do środków masowego przekazu, ułatwienia startu młodym małżeństwom, polepszenia zaopatrzenia w żywność, ukarania winnych ofiar wydarzeń z lat 1956, 1970, 1976 oraz winnych doprowadzenia kraju do kryzysu”. Ww. występuje jako delegat regionu gdańskiego na I Krajowy Zjazd Delegatów "Solidarności", jako odpowiedzialny za sprawy ochrony środowiska naturalnego. IPN GD 003/166 t. 1, 9, 15, 19, 26 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca Wojewódzkich Komitetów Obywatelskich "Solidarność" w woj. elbląskim i gdańskim. Ww. figuruje w załączniku do informacji dziennej z 20.04.1989, dotyczącym posiedzenia Tymczasowego Zarządu Regionu „Solidarność” w Gdańsku, które odbyło się 17.04.1989 w klubie „Akwen”. Ww. występuje jako osoba powołana do Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego. IPN Gd 467/7 (IPN 0236/410 t. 27, 2533/IV/27)
Akta internowanego Bogusław Gołąb internowany na mocy decyzji nr 143/81 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku do Ośrodka Odosobnienia w Iławie, a od 21.06.1982 do OO. w Kwidzynie. Powodem internowania było "podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Decyzją nr 367 z 23.12.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku uchylono internowanie. IPN Gd 162/371
Osoba Zastrzeżona [OZ] B. Gołąb zarejestrowany 29.04.1987 przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku do nr 56162 jako osoba zastrzeżona. 22.01.1990 materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.