Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Bernacki
Miejsce urodzenia: Proszowice
Data urodzenia: 17-02-1960
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Kazimiera


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Senator Senat RP 13-10-2019
Sekretarz Stanu Ministerstwo Edukacji i Nauki 01-01-2021
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/583570 (EAKR 583570).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 741/11 zarządzenie z dnia 8.08.2012 r. dotyczące Włodzimierza Bernackiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.