Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Stefan
Nazwisko: Świeykowski
Miejsce urodzenia: Oława
Data urodzenia: 21-11-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:

Ppl Wr 5/12 zarządzenie z dnia 25.04.2012 r. dotyczące Aleksandra Stefana Świeykowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. udziału A. Świeykowskiego w „marcowych zajściach studenckich” w Krakowie. IPN Kr 010/10624 (11281/II)
Materiały operacyjne Zarejestrowany pod nr 8841 przez Wydz. XI Dep. I MSW w Wydz. V Biura „C” MSW jako osoba „uznana za niebezpieczną” oraz w komputerowym Połączonym Systemie Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED) pod nr. 154664 (liczba porządkowa rejestracji 5031). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne W 1979 r. odmówił „powrotu do kraju z wyjazdu prywatnego do Norwegii” w związku z tym został objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych nr Zu-79/414/EAGM/86. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.