Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Piotr
Nazwisko: Jaroszewicz
Miejsce urodzenia: Nieśwież
Data urodzenia: 08-10-1909
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Ludmiła
Dodatkowe informacje:

Od 1944r. w PPR, Od 1948r. PZPR. Przed 1939r. należał do ZMW "Wici" i ZNP.
Do 1939r. nauczyciel (od 1934r. do 1939r. kierownk szkoły w powiecie garwolińskim, ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski, studiował pedagogikę w Warszawie), Od 1939r. w ZSRR, początkowo jako nauczyciel, Od 1943r. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, W 1943r. szkoła oficerska przy 2 DP im. H. Dąbrowskiego, W 1944r. z-ca d-cy ds politycznych 2 DP, W 1944r. szef Zarządu Politycznego I Armii, Od 1944r. do 1945r. z-ca d-cy I Armii, W 1945r. szef Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP, Od 1945r. do 1950r. III wiceminister Obrony Narodowej i Główny Kwatermistrz WP [oficjalnie zwolniony do rezerwy w 1960r.]. Od 1950r. do 1952r. wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i przewodniczący Zespołu Wojskowego PKPG, Od 1956 stały przedstawiciel PRL w RWPG oraz członek Komitetu Wykonawczego RWPG, Od 1957 wiceprzewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Od 1958r. przewodniczący Komitetu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Od 1971r. do 1981r. czł. Prezydium OK FJN, Od 1972r. do 1980r. prezes RN ZBoWiD, W 1981r. usunięty z PZPR, następnie (1981)internowany, Poseł od 1947r. do 1980r.
AAN Akta osobowe sygn. 14909, IPN BU 2174/7957/CD/2, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 364, J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 (I-M), Toruń 2010;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Członka KC Warszawa PPR 04-1947 12-1948 AAN Akta osobowe sygn. 14909, IPN BU 2174/7957/CD/2, T. Mołdawa, s.364, PPR-PPS, zjazdy, kongresy, oprac. J. Jakubowski, s. 28,
Członek KC Warszawa PZPR 12-1948 02-1980 AAN Akta osobowe sygn. 14909, IPN BU 2174/7957/CD/2, T. Mołdawa, s. 364, PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 61, 78, 94, 107, 124, 144, 168,
Wicepremier RM Warszawa 21-11-1952 23-12-1970 AAN Akta osobowe sygn. 14909, IPN BU 2174/7957/CD/2, T. Mołdawa, s. 175
Minister Ministerstwo Górnictwa Warszawa 14-05-1954 29-04-1955 AAN Akta osobowe sygn. 14909, T. Mołdawa, s. 186
Minister Ministerstwo Górnictwa Węglowego Warszawa 29-04-1955 23-03-1956 AAN Akta osobowe sygn. 14909, T. Mołdawa, s. 187
Zastępca Członka BP KC Warszawa PZPR 20-06-1964 20-12-1970 AAN Akta osobowe sygn. 14909, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 119
Członek BP KC Warszawa PZPR 20-12-1970 14-02-1980 AAN Akta osobowe sygn. 14909, T. Mołdawa, s. 261, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 159, 186.
Premier RM Warszawa 23-12-1970 18-02-1980 AAN Akta osobowe sygn. 14909, T. Mołdawa, s. 174
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
akta internowania Karta E-14/1: data zapisu 13.11.84 r., treść zapisu i nr sprawy, nazwa jednostki:"Były premier rządu PRL. Internowany dnia 13.XII 81 r. na podstawie Decyzji Nr 2 Komendanta KSMO w W-wie, art. 42 dekretu z dnia 12.XII.81 o ochronie bezpieczeństwa Państwa w okresie stanu wojennego. Mat. Wydz.I Biura Śledczego MSW (nie rej.) zostały złożone i sfilmowane w archiwum W. II Biura "C" MSW do nr. 7414/III zbiorowa. Sprawa zastrzeżona przez Dyrektora Biura Śledczego MSW płk. Z. Pudysza. Mat. i mikrofilm kat."A", mikrof. nr F-7414/3. W/w zastrzeżenie anulowane przez Dyr. Zarz. Śled. UOP dn. 17. X. 91." IPN BU 0582/141 (MSW 7414/III), IPN BU 01255/462 ((MSW 7414/3).
Elektroniczna baza danych byłej SB ZSKO-88, ZSKO-90. Wydruki o treści:" Był rejestrowany przez Biuro Śledcze. Postępowanie przygotowawcze - były premier rządu PRL. Był internowany na podstawie dekretu o stanie wojennym dnia 13.12.81r. Dnia 13.11.84r. zdjęto z ewidencji, przekazano do archiwum. Materiały archiwalne numer 7414/3 zbior. złożono w Biurze "C" MSW Wydział II. Mikrofilm 7414/3zbior..."
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura C" MSW. Karta E-14-B: data - 13.IX.73. i 31.V.76., treść i nr sprawy: stempel o treści: "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr: 944,56/1/X-111-112, 250/X/177 t. 7" "(przesłuchiwany na okol. Spych.[alskiego])." Karta E-14/1:data zapisu-26.II.1980. - treść i nr sprawy, nazwa jednostki: stempel o treści:"Materiały w Wydz. Biura "C" MSW nr":"944/X" "Działalność społ-polityczna: 1929-39 czł. ogniska ZNP, 1930-31 ZMW -Wici, czł. Koła, 1932-33 "Legion Młodych" - Garwolin, 1934-39 Czerwony Krzyż - czł. Koła, 1935-39, Przew. Podkomisji Teatralnej Wydz. Pow. w Garwolinie, 1944 członek PPR, członek KC PPR i PZPR, do 1980 Prezes Rady Ministrów." IPN BU 0298/773 (MSW 250/X/944), IPN BU 0298/24 (MSW 250/X/56 t. 111-112), IPN BU 0298/444 (MSW 250/X/177 t. 7).
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW. Karta E-14/1: data zapisu - 27.II.80., treść i nr sprawy, nazwa jednostki: stempel o treści:"Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr: "944/X" "Praca zwodowa: 1929-33 nauczyciel szkoły powszech. w pow. Stolin, 1934 Wyższy Kurs Naucz.-słuchacz, 1934-39 Kier. Szkoły Powszech. w pow. garwolińskim, 1940 Dyr. Śred. Szkoły-p.Pińsk, 1941 robotnik leśny-Krasnodorskim pow.[!], 1942 robotnik w Stalingradzie, 1943 kołchoźnik - Akmoliński ob. Kazachstanu, 1943-44 I Armia w ZSRR, oficer zaw. WP-Gen. Bryg. viceminister [!] Obr. Narod. viec[!]prezes Zesp. Wojsk. PKPG" IPN BU 0298/773 (MSW 250/X/944)
.