Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Grzegorz
Nazwisko: Bansleben
Miejsce urodzenia: Hajnówka
Data urodzenia: 13-02-1945
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja ewidencyjna "Zatrzymany 14.12.1970 profilaktycznie. Zwolniony 23.12.1970 r." Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Materiały Wstępne [MW] Andrzej Bansleben po otrzymaniu paszportu turystycznego do Grecji został zatrzymany wraz z rodziną w dniu 05.10.1981 przez służby celne PRL. W toku prowadzonych wyjaśnień w ramach sprawy nr 41483/MW ustalono, że "wyjazd za granicę całej rodziny oraz wywożone dokumenty świadczyć mogą o zamiarze odmowy powrotu do kraju". Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej z wymienionym w dniu 22.11.1982. Materiały sygn. 41483/MW włączono do akt paszportowych ww. sygn. EAGD 76902. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid. i akt paszportowych EAGD 76902
Akta paszportowe Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych nr Z-III 4562/75 w związku z tym, że uzyskano agenturalną informację, że ww. zamierza wyjechać do Szwecji lub Anglii i odmówić powrotu do kraju. W zw. z powyższym otrzymał początkowo odmowę na wyjazd zagraniczny do Francji w 1977 roku na podstawie Ustawy o paszportach z dnia 17.06.1959. Ostatecznie paszport otrzymał. Zastrzeżenie anulowano. EAGD 76902
.