Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław Lech
Nazwisko: Gajek
Miejsce urodzenia: Łubnice
Data urodzenia: 30-01-1926
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 1942. Członek PZPR od 15.12.1948.

Dyrektor Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego im. Wojska Polskiego w Łodzi - brak bliższych danych. 

Przebieg kariery partyjnej:

Delegat na III Zjazd PZPR wybrany na VII ŁKS-W 14-15.02.1959. Delegat na DKS-W Łódź-Bałuty wybrany 04.04.1981. Delegat na DKS-W Łódź-Bałuty wybrany 01.12.1983. Członek Egzekutywy POP nr 5 w ZT-K "Teofilów" w Łodzi do 1982 - brak bliższych danych.
Źródła: AP Łódź, KZ PZPR przy Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych "Teofilów" w Łodzi, 3 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1981-1983); Tamże, 6 (posiedzenia plenarne 1979-1980); Tamże, 7 (protokóły posiedzeń plenarnych 1981-1982); Tamże, 18 (posiedzenia Egzekutywy za okres VII-XII 1980); Tamże, 19 (protokóły posiedzeń Egzekutywy za 1981); AP Łódź, KŁ PZPR, 761 (posiedzenia Sekretariatu VIII, XI-XII.1980); PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich i województwa łódzkiego 1945-1975, oprac. G. Adamczewska.  Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Łódzki Łódź PZPR 27-02-1960 PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich i województwa łódzkiego 1945-1975, oprac. G. Adamczewska s. 77, 80.
I Sekretarz KZ przy Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów” Łódź PZPR 10-12-1980 4-04-1981 AP Łódź, KZ PZPR przy ZT-K "Teofilów", 3, k. 1-9 (protokół Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 04.04.1981); Tamże, 6, k. 435-438 (protokół z dn. 10.12.1980); Tamże, 18, k. 217-219 (protokół Egzekutywy z dn. 10.12.1980); AP Łódź, KŁ PZPR, 761, k. 48 (plan spraw kadrowych na posiedzenie w dn. 11.12.1980).
Członek Plenum KZ przy Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów” Łódź PZPR 10-12-1980 1-12-1983 AP Łódź, KZ PZPR przy ZT-K "Teofilów", 3, k. 50 (członkowie Plenum KZ na konferencji w dn. 04.04.1981), k. 54 (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków KZ w dn. 04.04.1981), k. 158-159, 173-175 (protokóły Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków KZ z Zakładowej Komisji Rewizyjnej w dn. 01.12.1983); Tamże, 6, k. 435-438 (protokół posiedzenia plenarnego z dn. 10.12.1980); Tamże, 7, k. 15 (lista obecności członków Plenum w dn. 13.04.1981), k. 215 (lista obecności z dn. 17.11.1982); Tamże, 18, k. 217-219 (protokół Egzekutywy z dn. 10.12.1980).
Członek Egzekutywa KZ przy Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów” Łódź PZPR 10-12-1980 1-12-1983 AP Łódź, KZ PZPR przy ZT-K "Teofilów", 3, k. 158-159 (protokół Komisji Skrutacyjnej z konferencji w dn. 01.12.1983 dla wyboru członków KZ i Zakładowej Komisji Rewizyjnej), k. 163 (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków Egzekutywy w dn. 06.12.1983); Tamże, 7, k. 15 (lista obecności członków Plenum w dn. 13.04.1981), k. 35 (lista obecności członków Plenum KZ w dn. 26.05.1981; Tamże, 19 (protokóły posiedzeń Egzekutywy KZ za 1981), k. 255 (lista obecności z dn. 16.12.1981).
Przewodniczący Komisja Ekonomiczna KZ przy Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów” Łódź PZPR 13-04-1981 AP Łódź, KZ PZPR przy ZT-K "Teofilów" 7 (protokóły posiedzeń plenarnych 1981-1982), k. 4 (protokół z posiedzenia w dn. 13.04.1981).
Członek Zakładowa Komisja Rewizyjna KZ przy Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów” Łódź PZPR 01-12-1983 AP Łódź, KZ PZPR przy ZT-K "Teofilów", 3, k. 158-159, 173-175 (protokóły Komisji Skrutacyjnej z konferencji w dn. 01.12.1983 dla wyboru członków KZ i Zakładowej Komisji Rewizyjnej).
.