Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Piotr Józef
Nazwisko: Leśnowolski
Miejsce urodzenia: Kozłów
Data urodzenia: 10-07-1960
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Lucyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Jedlnia-Letnisko (powiat radomski) 01-01-2022
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
29.05.1982, w trakcie odbywania służby wojskowej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki (COSSUiE) w Olsztynie, P. Leśnowolski został zarejestrowany pod nr. 58262 przez Wydz. III Oddziału WSW w Olsztynie w kategorii TW ps. "Jola", na zasadzie dobrowolności, w celu "ochrony tajemnicy". 25.10.1982 zdjęty z ewidencji z powodu przejścia do rezerwy i odmowy dalszej współpracy. Kartę osobową TW przesłano do Oddziału V Zarządu WSW Pomorskiego Okręgu Wojskowego za pismem Nr D-001210 z 28.10.1982. Materiały przekazano do Wydz. III Zarządu V Szefostwa WSW za pismem nr 001986 z 16.11.1982. Teczkę personalną i pracy zniszczono aktem nr 86 arch., poz. 152. Karty: EO-4/62 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW, EO-1/75 z kartoteki MON; Centralny Rejestr Nieoficjalnych Współpracowników, poz. 58262; książka nr 1 Zarządu WSW POW poz. 102; książka nr 2 Zarządu WSW POW poz. 3937; książka nr 1 Oddziału WSW w Olsztynie poz. 1001; książka nr 2 Oddziału WSW w Olsztynie, poz. L/34.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ra 35/56689 (EARA 56689).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny w dniu 28 lutego 2023 r. (sygn. akt IV K 252/22) orzekł na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, że Piotr Leśnowolski złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym w dniu 15.10.2010 r. stwierdził, że nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu art. 3a i art. 2 cyt. ustawy oraz, że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach. Orzeczenie jest prawomocne.

.