Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Michał
Nazwisko: Bek
Miejsce urodzenia: Dukla
Data urodzenia: 20-04-1955
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Ppl/Lu/684/11, zarządzenie z dn. 5 grudnia 2012 r. dot. Bogusława Michała Beka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bogusław Bek był rozpracowywany w ramach SOS/SOR "Niepoprawni" nr rej. KR 17303. Zarejestrowany pod nr rej. KR 17357 w dn. 04.08.1976. Był aktywnym działaczem SKS w Krakowie. Sprawa została złożona w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15481/II-gr 08.03.1982. Materiały dot. B. Beka przesłano do innej jednostki operacyjnej (KWMO w Radomiu). IPN Kr 010/12065 (15481/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] B. Bek przechodzi w aktach SOR "Alfa" KR 19401. Sprawa była prowadzona na działaczy krakowskiego SKS. Materiały SOR złożono 11.01.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15827/III. Akta o sygn. IPN Kr 010/12075 (15827/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] B. Bek figuruje w aktach SOS/SOR krypt. "Beta" nr rej. KR 19792. Sprawa była prowadzona przez Wydział III SB KWMO w Krakowie na grupę osób związanych ze środowiskiem krakowskiego SKS. IPN Kr 010/12064 (15475/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] B. Bek był kontrolowany operacyjnie przez KWMO w Tarnowie wraz z innymi działaczami SKS w ramach SOS krypt. "Zebranie" nr rej. TA 2736. W dn. 10.06.1978 brał udział w zebraniu SKS. Sprawę zakończono 17.10.1978 skierowaniem do Kolegium d/s Wykroczeń, a materiały złożono do Archiwum Wydziału "C" KWMO w Tarnowie 16.07.1981 pod sygn. 658/II-gr. Akta 658/II-gr. zniszczono w 1990. Akta TA 2736 nie zachowały się. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] B. Bek był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS "Pedagog". Na postawie przesłanych do KWMO w Radomiu z KWMO w Krakowie materiałów operacyjnych 26.03.1982 Wydział III KWMO w Radomiu rozpoczął rozpracowanie B. Beka pod nr rej 8141. Od 25.10.1982 w kategorii SOS krypt. "Pedagog". Podejrzany o prowadzenie działalności opozycyjnej jako b. działacz SKS i NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono rozmową ostrzegawczą, a materiały złożono 19.09.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Radomiu pod sygn. 543/II. IPN Ra 05/468 (543/II)
Akta paszportowe Akta paszportowe B. Beka. Przechodził w zainteresowaniu KWMO w Krakowie. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie 11.08.1978 do 30.07.1980 nr Z-I-273/EAKr wniesione przez Wydział III KWMO w Krakowie. Informacja o zastrzeżeniu na podstawie dokumentacji kartotecznej. IPN Kr 37/205582 (EAKR 205582)
.