Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert Konrad
Nazwisko: Biedka
Miejsce urodzenia: Świdnica
Data urodzenia: 14-08-1960
Imię ojca: Adam
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany 17.02.1982 pod nr 4832 przez Wydz. III KWMO w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. "Opór" założonej w związku z ujawnieniem ulotki antypaństwowej na terenie Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Mat. o sygn. II-1062 zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa W wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Wałbrzychu w mieszkaniu R. Biedki zabezpieczono sprzęt poligraficzny oraz pisma i ulotki zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność". IPN Wr 028/22 (III-42)
Akta prokuratorskie 22.03.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu sporządziła akt oskarżenia wobec R. Biedki zarzucając mu, że "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 12.02.1982 r. w Świdnicy sporządzał, gromadził i rozpowszechniał ulotki zawierające w swej treści nieprawdziwe wiadomości o sytuacji w kraju w czasie trwania stanu wojennego, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN Wr 35/127 (Pg Śl II-74/82)
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 31.03.1982 R. Biedka został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia praw publicznych, przepadek zabezpieczonych dowodów rzeczowych (maszyna do pisania, ulotki) oraz grzywnę na rzecz Skarbu Państwa i koszty postępowania. IPN Wr 101/6405 (SoW 287/82), IPN Wr 101/6406 (SoW 287/82)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Zatrzymany 12.02.1982 przez KWMO w Wałbrzychu, następnie tymczasowo aresztowany 13.02.1982. Podczas aresztowania i odbywania kary pozbawienia wolności przebywał najpierw w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu, od 23.04.1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 03.03.1983 w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Zwolniony warunkowo z odbycia reszty kary pozbawienia wolności na mocy uchwały Rady Państwa z 05.04.1983 "z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata". IPN Wr 149/76 (75/IV/83)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany 12.05.1983 pod nr 6272 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach KE krypt. "Pierwiosnek" w związku z podejrzeniem o "kolportaż i wykonawstwo ulotek". Akta sprawy włączono do SOR krypt. "Opór". Mat. o sygn. II-1062 zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.