Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Stanisław
Nazwisko: Wierzowiecki
Miejsce urodzenia: Ostrzeszów
Data urodzenia: 19-10-1946
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego. Janusz Wierzowiecki był internowany w okresie 08.01.1982 - 03.02.1982, początkowo w ZK we Wrocławiu, a następnie od 12.01.1982 w ZK/OO w Nysie. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". IPN Wr 30/1370 (79/82).
Akta internowania Janusza Wierzowieckiego prowadzone przez KWMO we Wrocławiu. Internowany w okresie 08.01.1982 - 03.02.1982. W aktach znajduje się m.in.: podanie o uchylenie internowania z 25.01.1982. IPN Wr 040/648 (IV-3751/511).
Janusz Wierzowiecki 10.05.1982 został zarejestrowany pod nr. 44359 przez Wydz. V KWMO we Wrocławiu jako osoba zabezpieczona (OZ). Rejestrację zakończono 4.03.1983. Brak możliwości określenia powodu rejestracji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W okresie od 30.01.1986 do 21.11.1989 Janusz Wierzowiecki był inwigilowany przez SB z RUSW w Miliczu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Mojzesz" (nr rejestr. Wr 52260). Materiały nie zachowały się. Brak możliwości ustalenia powodu założenia KE. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 27 maja 2022 r. w sprawie o sygn. Ppl/Wr-275/22 dot. Janusza Wierzowieckiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.