Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Wandycz
Miejsce urodzenia: Chocianowice
Data urodzenia: 01-05-1949
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany jako OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany od 07.10.1985 w ramach SOR krypt. "Łucznik" (SOR przerejestrowano z SOS krypt. "Łucznik" prowadzony od 20.04.1983 przez Wydz. V KWMO w Legnicy). Celem prowadzenia SOR było "rozpoznanie struktury organizacyjnej, składu osobowego, form i metod prowadzonej działalności, rozpoznanie kanałów łączności i powiązań z tzw. MKW [Międzyzakładowa Komisja Wykonawcza] »S« woj. legnickiego, likwidacja struktury, procesowe udokumentowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób działających w TKZ [Tymczasowa Komisja Zakładowa] »S« w ZBK [Zakład Budowy Kopalń] Lubin". W aktach dot. SOR krypt. "Łucznik" znajduje się informacja o objęciu Z. Wandycza dalszą kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. IPN Wr 022/836 (II-1010)
Akta kontrolne dochodzenia Akta dot. grupy osób (w tym Z. Wandycza) oskarżonych o "sporządzanie, wydawanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez b. NSZZ »Solidarność« na terenie Lubina". IPN Wr 030/71 (III-162)
Akta prokuratorskie Prokuratura Rejonowa w Lubinie oskarżyła grupę osób (w tym Z. Wandycza) o to, że "od grudnia 1981 r. do 15 sierpnia 1985 r. w Lubinie działając wspólnie prowadzili działalność zmierzającą do wywołania niepokoju publicznego w ten sposób, że rozpowszechniali wydawane bez zezwolenia nielegalne wydawnictwa i znaczki byłego zawieszonego NSZZ »Solidarność«, które to zawierały tendencyjne i nieprawdziwe oceny sytuacji społeczno-politycznej PRL". IPN Wr 37/51 (1Ds 1051/85)
Akta tymczasowo aresztowanego Z. Wandycz został aresztowany na mocy Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie w dn. 17.08.1985, w związku ze sprawą 1Ds 1051/85. Zwolniony na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie z dn. 26.11.1985. IPN Wr 50/221 (251/85)
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie z dn. 05.12.1985 Z. Wandycz został skazany, w związku ze sprawą 1Ds 1051/85, na karę 1,5 roku pozbawienia wolności (warunkowo zawieszoną na okres próby 5 lat, z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania), grzywnę w wysokości 150 tys., przepadek dowodów rzeczowych (m.in. ulotki, czasopisma, książki) i koszty postępowania. IPN Wr 232/18 (IIK 858/85), IPN Wr 55/24 (II K 858/85)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Maszynista", jako były figurant SOR krypt. "Łucznik". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Brygida" od 28.11.1986 (przerejestrowany z KE krypt. "Maszynista"). Powodem założenia SOS była "wroga działalność w środowiskach". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne dochodzenia Akta dot. dochodzenia (RSOW-5/87) w sprawie "przewożenia bez wymaganego zezwolenia, celem rozpowszechnienia, nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez b. NSZZ »Solidarność«". Sprawę zakończono skierowaniem wniosku o ukaranie do Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Głogowa. IPN Wr 030/97 (III-188), t. 3, 6
Akta sprawy o wykroczenie Dnia 08.05.1987 Kolegium Rejonowe d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Głogowa orzekło wobec Z. Wandycza karę grzywny w wysokości 20 tys. zł oraz przepadek dowodów rzeczowych (ulotek), uznając go winnym tego, że "przewoził bez wymaganego zezwolenia, celem rozpowszechnienia, nielegalne wydawnictwa sygnowane przez b. NSZZ »Solidarność«". IPN Wr 53/139 (525/87)
Akta sprawy o wykroczenie Dnia 31.08.1987 Kolegium Rejonowe d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Lubinie orzekło wobec Z. Wandycza karę grzywny w wysokości 20 tys. zł uznając go winnym tego, że "30 sierpnia 1987 r. o godz. 20.15 w Lubinie przy ul. Skłodowskiej uczestniczył w nielegalnie zwołanym zgromadzeniu". IPN Wr 55/42 (1053/87)
.