Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Edmund
Nazwisko: Nowak
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-11-1950
Imię ojca: Edward
Imię matki: Teodora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Edward Nowak został 19.08.1981 zarejestrowany jako figurant KE nr rej. KR 24959. Był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" na Kombinacie HiL. Po wybuchu stanu wojennego, udziale w strajku na HiL i w następstwie ukrywania się E. Nowaka materiały KE przekształcono 22.12.1981 w SOR krypt. "Inżynier". Rozpracowanie zakończono po wyroku skazującym na 3,5 roku pozbawienia wolności. Akta SOR złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15785/II w dn. 17.12.1982. Akta zniszczono 01.02.1990. Akta 15785/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące stanu wojennego. Akty prawne, wykazy internowanych, praca operacyjna z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie E. Nowaka oskarżonego o kierowanie i udział w strajku w dn. 13-16.12.1981 na Kombinacie HiL po ogłoszeniu stanu wojennego. Ukrywający się E. Nowak został zatrzymany i internowany 13.01.1982. Postanowieniem WPG w Krakowie aresztowany z dniem 19.01.1982. Wyrokiem Sądu WOW na posiedzeniu w Krakowie 25.02.1982 skazany na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Karę odbywał w więzieniach w Krakowie, Raciborzu, Wrocławiu, Strzelinie. Na mocy amnestii postanowieniem sądu 29.07.1983 darowano mu resztę zasadzonej kary. Zwolniony z ZK w Strzelinie w 08.08.1983. Materiały złożono 08.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5536/III. IPN Kr 07/5257, t. 1-2 (5536/III), oraz mkf. IPN Kr 096/986 (5536/3)
Akta prokuratorskie Akta sprawy przeciwko E. Nowakowi oskarżonemu z art.48 ust.1 dekretu o stanie wojennym. Brał udział w strajku na Kombinacie HiL po ogłoszeniu stanu wojennego. Wyrokiem Sądu WOW 25.02.1982 otrzymał karę 3 lata i 6 miesięcy. Postanowieniem sądu 29.07.1983 darowano mu resztę kary na mocy amnestii. IPN Kr 97/911 (Pg Śl II-1/82)
Akta internowania Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dot. internowanego E. Nowaka. Internowany 13.01.1982 po miesięcznym okresie ukrywania się. Internowanie zamieniono na areszt 19.01.1982 w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie organizowania i udziału w strajku na HiL w okresie 13.12.1981-16.12.1981. Akta internowanego włączono do akt SOR krypt. "Inżynier" i zarchiwizowano pod wspólną sygnaturą 15785/II. Akta internowania zachowały się, natomiast akta SOR zostały zniszczone. IPN Kr 112/18 (15785/II), oraz mkf. IPN Kr 0102/6 (15785/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Edward Nowak był od 21.01.1984 kontrolowany operacyjnie w ramach SOS "Prezes" nr rej. KR 28280. Materiały przekształcono w SOR 07.04.1984 w związku z aktywną działalnością E. Nowaka w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Prowadzenie sprawy od Wydziału V przejął Inspektorat II WUSW w Krakowie. Akta SOR zniszczono w jednostce operacyjnej 31.01.1990. Akta KR 28280 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] E. Nowak był figurantem SOR "Fantasta" KR 30262. SB rozpracowywała grupę sygnatariuszy apelu informującego o powstaniu Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka przeciw Przemocy w Krakowie. SOR "Fantasta" złożono 19.12.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17106/II-gr. Akta zniszczono 03.10.1989, zachował się mikrofilm 17106/2. IPN Kr 0101/368 (17106/2- gr.), mkf; materiały o nr 17106/II-gr. nie zachowały się.
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące E. Nowaka. Brał udział w demonstracji 3 maja 1985 w Krakowie. Został skazany 04.05.1985 przez kolegium d/s wykroczeń na 3 miesiące aresztu. Zwolniony 03.08.1985. Materiały sprawy złożono w Archiwum Wydziału "C" pod sygn. 5683/III 21.02.1986. IPN Kr 07/5354 (5683/III-gr.), oraz mkf. IPN Kr 096/1094 (5683/3-gr).
Akta sądowe Akta sprawy p-ko E. Nowakowi oskarżonemu o udział w zajściach 3 maja 1985 w Krakowie. WUSW w Krakowie wniosło do kolegium o ukaranie. Orzeczeniem kolegium d/s wykroczeń E. Nowak otrzymał 3 miesiące aresztu. Sąd Rejonowy w Krakowie 28.06.1985 utrzymał orzeczenie kolegium w mocy. IPN Kr 17/317 (II Kws 6/85/S)
Akta penitencjarne Akta aresztowanego i skazanego 04.05.1985 przez kolegium d/s wykroczeń na 3 miesiące aresztu Edwarda Nowaka. Zwolniony 03.08.1985. IPN Kr 156/88 (774/85)
Akta paszportowe Akta paszportowe E. Nowaka. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych Z-6902/82 wniesione przez Wydział III-A KWMO w Krakowie w okresie 15.01.1982 do 05.01.1984. Przedłużono do 05.01.1986. Zastrzeżenie anulowano 06.02.1985. IPN Kr 37/222658 (EAKR 22268)
.